GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Jämför inte äpplen och päron

Den 21 maj skriver Magnus Windblixt i Smålandsposten att sjukhusen i Helsingborg och Växjö båda ligger på trånga, överexploaterade tomter mitt i städer som växer och att sjukhusen byggdes i tider då sjukvården såg helt annorlunda ut mot idag. Detta medför, menar Magnus Windblixt, att man nu måste bygga helt nya sjukhus i de bägge städerna.
Centrallasarettet i Växjö och planerna på ett nytt fortsätter att vara ett omdebatterat ämne.
Centrallasarettet i Växjö och planerna på ett nytt fortsätter att vara ett omdebatterat ämne.
Foto: Jonas Engman
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Just nu planeras sjukhusprojekt i hela landet, från Kiruna till Malmö, för sammanlagt över 100 miljarder kronor. Pågående eller planerade större tillbyggnader görs i exempelvis Skövde, Örebro, Linköping, Göteborg, Eskilstuna, Nyköping, Södertälje, Huddinge, Uppsala, Stockholm, Danderyd, Umeå, Ängelholm, Värnamo, Kungälv, Sala, Mora och Ersta.

De allra flesta av dessa projekt har just de grundförutsättningar Magnus Windblixt beskriver. Men här väljer man i stället att utveckla de befintliga sjukhusen. Några av dessa aktuella projekt beskrivs i tidskriften Arkitektur, nr 3 2021.

I Örebro tas en ny årsring i bruk under våren. Nybyggnaden dockar på en äldre byggnad från 1964, genom logistiska förbindelser på de övre planen. Som helhet är Örebrosjukhuset en provkarta över det sena 1900-talets vårdarkitektur.

I Ängelholm har sjukhusområdet kopplats direkt in i staden och uppfattas inte längre som en enklav på andra sidan ån. ”Den viktigaste uppgiften för oss har varit att förtäta och optimera det befintliga sjukhuskvarteret och samtidigt bevara och utveckla platsens kvalitéer”, skriver arkitekten.

I Malmö sker byggandet mitt i den befintliga redan tätt bebyggda miljön. Byggnaderna får skjuta uppåt. De rätt kompakta byggnadskropparna trappas av uppåt i förhållande till vad verksamheterna kräver, från mottagningar i botten, förbi de tunga behandlingsplanen med förbindelse till de andra byggnaderna, vidare upp till vårdavdelningar med maximalt dagsljus och längst upp administrationsplan och takterrasser.

I resten av Sverige förnyas alltså sjukhusen, samtidigt som man då också vitaliserar staden. Så borde man göra även i Växjö.

I Helsingborg, går det av flera skäl inte att göra på det sättet.

Helsingborgs sjukhus byggdes som en sammanhängande volym. Redan vid invigningen framfördes kritik mot att det inte gick att bygga till.

Centrallasarettet i Växjö (CLV) däremot, har byggts som ett Lego, där bitar kan tas bort och läggas till. På fastighetsavdelningen har man kontinuerligt tagit fram underhållsplaner och generalplaner och i detalj planerat vad som skall göras och när.

I Helsingborg måste avloppssystemet oväntat bytas ut. Det gick inte att göra samtidigt som akuten var kvar. Sjukhuset är byggt direkt på berget och enda vägen att komma åt avloppsrören är att bila sig ner genom betonggolven, vilket stör verksamheten.

I Växjö däremot, ligger avloppsrören lättåtkomliga för utbyte.

I Helsingborg hamnade man i en återvändsgränd och tvingades ta ett inriktningsbeslut mot ett nytt sjukhus.

I Kronoberg hade ”fastighetschefen lagt några dagar på att ta fram en siffra på vad ett färdigbyggt och renoverat CLV skulle kunna kosta 50 år framåt i tiden.” (Smp 19-07-17)

Och beskedet var att det efter 50 år skulle kosta lika mycket som att bygga ett helt nytt sjukhus. Att man jämförde ett nästan dubbelt så stort (190 000 m2) sjukhus på CLV-tomten med ett hälften så stort (105 000 m2) i Räppe, framhölls inte. 50-årsperspektivet verkar enbart ha varit ett sätt att få upp kostnaden för CLV-alternativet.

För vården, för ekonomin, för klimatet, för centrum, för staden och för regionen, bygg det nya sjukhuset på CLV-tomten.

Olof Thedin

"För vården, för ekonomin, för klimatet, för centrum, för staden och för regionen, bygg det nya sjukhuset på CLV-tomten."

Läs mer