Konsten att lära sig det politiska spelet

Nyligen hade Julia Berg (S), Rene Jaramillo (M), Nerlie Anderberg (S) och Cecilia Lundin Danielsson (S) ett replikskifte på Smålandspostens opinionssidor angående mötena i kommunfullmäktige i Växjö. Som läsare är det helt omöjligt att avgöra vem som har rätt om man inte är väldigt insatt hur det politiska spelat fungerar.
Replik • Publicerad 4 februari 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Även för oss Sverigedemokrater tog det flera möten att sätta sig in vad, hur och varför de olika partierna agerar som de gör”, skriver Christer Svensson (SD) och Alexander Harréns (SD).
”Även för oss Sverigedemokrater tog det flera möten att sätta sig in vad, hur och varför de olika partierna agerar som de gör”, skriver Christer Svensson (SD) och Alexander Harréns (SD).Foto: Lars-Göran Rydqvist

Även för oss Sverigedemokrater tog det flera möten att sätta sig in vad, hur och varför de olika partierna agerar som de gör. Att som medborgare hoppa in och lyssna på en debatt eller ett helt fullmäktige sammanträde räcker inte för att bilda sig en uppfattning.

Som oinvigd läsare är det lätt att sympatisera med Julia Bergs argumentation att debatten är lika viktig klockan 22.00 som 15.00. Julia Berg har rätt i att kommunstyrelsens ordförande överskrider väl långt sin talartid. Vilket tvingar kommunfullmäktiges ordförande att säga till. I de bästa av världar ska inte presidiet behöva hålla reda på tiden talaren håller.

Har man fått nej på sina frågor tidigare känns det mindre relevant att ställa dem igen på kommande sammanträde. I det här fallet tar vi Sverigedemokrater Rene Jaramilos sympatier. Socialdemokraterna verkar vara helt nöjda med att vara i opposition och vill inte bli något annat heller. Mycket berodde också på Vänsterns agerande som gjorde att mötestiden blev förlängd med deras extra omröstningar om själva omröstningarna i ett flertal punkter på dagordningen. Digitala omröstningar har visat sig dra ut på tiden allt för länge.

Det intressanta var att dagen efter kommunfullmäktiges sammanträde hade kultur- och fritidsnämnden sitt sammanträde. Där sa en representant från vänstern att det blev en och annan omröstning för mycket.

Det är olyckligt att fullmäktiges webbsändningar före 2020 är raderade från kommunens hemsida och att dess dagordning också är censurerad.

Christer Svensson och Alexander Harréns, SD-ledamöter i kommunfullmäktige

”Socialdemokraterna verkar vara helt nöjda med att vara i opposition och vill inte bli något annat heller.”