Kronobergs kvinnor har rätt till en god äldreomsorg

Den svenska äldreomsorgen består till stor del av kvinnor som ger omsorg åt kvinnor.
Debatt • Publicerad 8 mars 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En välfungerande äldreomsorg med goda anställningsförhållanden och trygghet för de äldre är en angelägen jämställdhetsfråga, skriver representanter för PRO.
En välfungerande äldreomsorg med goda anställningsförhållanden och trygghet för de äldre är en angelägen jämställdhetsfråga, skriver representanter för PRO.Foto: Gorm Kallestad

Larmrapporter om missförhållanden och timanställningar har strömmat in, samtidigt som en färsk Sifoundersökning från PRO visar att majoriteten av svenskarna, 60 procent, tycker att äldreomsorgen är dålig. Nu måste landets kommunpolitiker stå upp för kvinnorna inom äldreomsorgen.

Av dem som får offentligt finansierad äldreomsorg är två tredjedelar kvinnor. Personalen inom äldreomsorgen utgörs till över 90 procent av kvinnor. En välfungerande äldreomsorg med goda anställningsförhållanden och trygghet för de äldre är därför en angelägen jämställdhetsfråga.

Idag får många äldre under en tvåveckorsperiod besök av upp till tjugo olika personer från hemtjänsten. Coronakommissionen slog fast att den höga andelen timanställda inom äldreomsorgen var en av orsakerna till att Sverige inte klarade av att skydda de äldre. Uppmaningen var att kraftigt minska andelen personal med timanställning, något som majoriteten av landets kommuner har misslyckats med.

I Kronoberg finns fler än 4 500 äldre med beslut om hemtjänst och drygt 1 700 äldre i särskilt boende. De yrkesgrupper som möter de äldre är undersköterskor, vårdbiträden och vårdare med varierande kompetenskrav och begränsade möjligheter att påverka sitt arbete. Upplägg med delade turer, tillfälliga anställningar, ofrivillig deltid, underbemanning och minutscheman skapar otrygghet både för personalen och de äldre.

Verksamheten är ytterst ett kommunalt ansvar, men staten bidrar också med finansiering. Statsbidragen måste öka, annars behöver kommunerna göra ännu större nedskärningar i en redan ansträngd verksamhet. Detta kommer att drabba oerhört många kvinnor negativt.

För att garantera kvaliteten inom vården och rekrytera kompetenta medarbetare till äldreomsorgen måste kommunerna och arbetsgivarna inom äldreomsorgen förbättra personalens arbetsvillkor. Inte minst för kvinnornas skull. Därför vill PRO att:

• Personalen inom äldreomsorgen erbjuds fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.

• Alla äldre med hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt som är undersköterska och möjlighet att fritt förfoga över serviceinsatser.

• Äldreomsorgen får ett årligt statligt tillskott på 10 miljarder kronor som en miniminivå för att den ska kunna hålla en bättre och likvärdig kvalitet över hela landet.

Det är hög tid att börja prioritera en av landets viktigaste yrkesgrupper. Både äldreomsorgen och kvinnorna i Kronoberg förtjänar bättre.

Ingemar Almqvist, ordf PRO Kronoberg

Elsa Jönsson, ordf Växjö PRO samorganisation

Eva-Britt Svensson, ordf Växjö PRO

”Det är hög tid att börja prioritera en av landets viktigaste yrkesgrupper. Både äldreomsorgen och kvinnorna i Kronoberg förtjänar bättre.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.