GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Långsiktiga satsningar stärker Växjö kommuns LSS-verksamheter

Växjö ska vara en varm och välkomnande plats för alla individer att bo, leva och utvecklas i. Här ska alla ges möjlighet att känna delaktighet, inkludering och ges goda förutsättningar för ett bra liv. För att även våra mest utsatta medborgare ska kunna ges dessa förutsättningar behöver kvaliteten i LSS-verksamheten i kommunen ytterligare stärkas.
Debatt • Publicerad 27 juni 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulf Hedin (M) skriver, tillsammans med sina Blågröna kollegor, att Växjö kommun satsar på att öka den pedagogiska kompetensen i den dagliga verksamheten.
Ulf Hedin (M) skriver, tillsammans med sina Blågröna kollegor, att Växjö kommun satsar på att öka den pedagogiska kompetensen i den dagliga verksamheten.
Foto: URBAN NILSSON

Den dagliga verksamheten ger utmaningar och stimulans. Vikten av god daglig verksamhet går knappast att överskatta. Vi satsar nu på att öka den pedagogiska kompetensen i denna verksamhet. Detta för att än bättre kunna stimulera och utmana deltagarna i verksamheten.

De så kallade hemmadagarna (att deltagaren i den dagliga verksamheten till exempel endast deltar fysiskt i verksamheten fyra dagar i veckan) avskaffas. Alla som önskar och kan ska ges möjligheten till utvecklande verksamhet alla veckans vardagar. Denna åtgärd är också viktig för att främja det psykiska välmåendet.

Vi ser att efterfrågan av daglig verksamhet kommer att öka framöver. Vi har därför givit förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den dagliga verksamheten. Översynen har resulterat i förslag på ytterligare kvalitetssäkrande åtgärder. Detta innebär bland annat att vårt kontaktnät med näringslivet breddas och att vi därigenom kan erbjuda fler platser för daglig verksamhet med stöd av det lokala samhället. Vi ser också ökade möjligheter att bredda valmöjligheterna för alla individer. Detta räknar vi med ska leda till bättre förutsättningar för individuella anpassningar.

En växande efterfrågan på daglig verksamhet under kommande år ställer inte bara krav på bättre utbud utan även på lokaler. Därför har Blågröna Växjö i omsorgsnämnden under maj månad tagit beslut om att göra en satsning på Vallhagens lokaler i syfte att utveckla och bredda utbudet för att därigenom öka valfriheten och skapa bättre förutsättningar för aktivering.

En ny lokal för ökade möjligheter till korttidsvistelse tillskapas också.

De som deltar i daglig verksamhet erhåller en mindre ekonomisk kompensation. Staten har genom riktade statsbidrag velat stimulera kommunerna till att ordentligt höja detta belopp. Växjö har rekvirerat detta riktade statsbidrag och väljer nu att i två steg säkerställa nivån på habiliteringsersättningen. Vi har under 2021 höjt habiliteringsersättningen med cirka 30 procent och avser göra ytterligare en kraftig höjning till 2022. Detta kommer att resultera i att Växjö kommun är en av de bästa kommunerna i Sverige när det gäller att säkerställa denna nivå.

Pandemin har påverkat LSS-verksamheterna på ett mycket negativt sätt. En lång och ofrivillig isolering har inneburit, precis som för många av våra äldre, en kraftig begränsning av det sociala umgänget. Vi ser att brutna rutiner har inneburit en ökad psykisk ohälsa och ökad upplevd ensamhet.

När vi nu går mot ljusare tider och vår vardag förhoppningsvis kan börja återgå till det normala i takt med att restriktionerna lättas, är vi i Blågröna Växjö mycket angelägna om att vi så snart som möjligt ska kunna återuppta alla aktiviteter.

Vi avsätter dessutom 2,5 miljoner kronor för att förstärka insatserna för att bryta pandemins negativa inverkan. Efter en lång tid av hårda restriktioner och avsaknad av socialt umgänge behöver vi skapa förutsättningar för gemenskap och umgänge, sätta lite guldkant på vardagen.

Personer som i vanliga fall kan erbjudas avlastning då till exempel en make eller maka drabbats av sjukdom eller funktionshinder har under pandemin inte kunnat erhålla dessa insatser lika frekvent, ibland inte alls. Vi kommer därför att göra en särskild satsning riktad mot närstående i samband med nationella anhörigdagen under hösten 2021 då vi planerar för att flertalet sociala aktiviteter.

Med en långsiktig, inkännande planering banar vi väg för en fortsatt god utveckling av LSS-verksamheterna i Växjö kommun för en trygg omsorg där människors behov är i fokus.

För den Blågröna gruppen i omsorgsnämnden

Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta Jonsson (C), Gunnel Jansson (MP), Lars Rejdnell (L)

”Med en långsiktig, inkännande planering banar vi väg för en fortsatt god utveckling av LSS-verksamheterna i Växjö kommun för en trygg omsorg där människors behov är i fokus.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.