Liberalerna Kronoberg kräver att väg 941 breddas

Gunnar Nordmark ,
Foto:Janerik Henriksson/TT

Under lång tid har de som bor vid och använder väg 941 mellan Fröseke och Stenbrohult, arbetat för att vägen ska breddas och dess standard höjas.

De har pekat på den intensiva lastbilstrafiken och de har kunnat berätta om både allvarliga olyckor och mindre tillbud.

Näringslivet har varit tydliga med att väg 941 måste breddas.

Därför fattade dåvarande regionfullmäktige för Region Södra Småland redan i december 2013 beslut om att vägen skull breddas. Sedan hände ingenting. Boende utmed vägen fortsatte att verka 941:an skulle breddas och graderas upp till godtagbar standard. De kunde visa att vägen är betydligt mer trafikerad än Trafikverket påstått. Trafikanter på vägen fortsatte att drabbas av incidenter.

Vi Liberaler tog tidigt intryck av de som krävde att vägen skulle breddas och har i Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg, vid ett flera tillfällen ställt oss bakom kraven på en breddning av vägen. Det är motiverat både för skapa en säkrare trafiksituation och för att näringslivet behöver det.

Därför var det glädjande när en enig Regional Utvecklingsnämnd i maj i år fattade beslut om att väg 941 skulle läggas in i Länstransportplanen och att den skulle breddas.

Lika glädjande som beslutet att bredda vägen är, lika sorgligt är Trafikverkets inställning att vägra genomföra Region Kronobergs beslut. Trots två olika beslut i regionala organ som ansvarar för länets infrastruktur och trots en gedigen och omfattande dokumentation om varför väg 941 bör breddas, fortsätter Trafikverket att sätta sig på tvären och meddelar att det inte blir någon breddning.

Det är allvarligt, dels för att Trafikverket tycker att man kan köra över demokratiska beslut, men framför allt är det allvarligt för att trafiksäkerheten äventyras och riskerna för allvarliga olyckor finns kvar.

Liberalerna Kronoberg kräver att väg 941 breddas och vi väntar oss att Regionstyrelsen och dess ordförande Anna Fransson snabbt kontaktar Trafikverket, för att se till att regionens beslut om väg 941 genomförs.