Annons

Minska Region Kronobergs kostnader för nätläkarbolag

De senaste veckorna har flera debattartiklar på ämnet nätläkarbolag florerat på bland annat Smålandspostens debattsidor. Vi socialdemokrater är glada att diskussionen nu äntligen är igång på allvar här i Kronoberg.
Debatt • Publicerad 16 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kostnaderna för nätläkarbolag i Region Kronoberg måste minska, anser Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S).
Kostnaderna för nätläkarbolag i Region Kronoberg måste minska, anser Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S).Foto: jessica Gow/TT

Västra Götalandsregionen har nyligen, i politisk enighet, beslutat att från och med nästa år inte betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök. I praktiken innebär det att regionen inte kommer betala för digitala besök i nationella mobilappar, exempelvis Kry eller Min Doktor. När en patient bokar ett besök i dessa appar faktureras hemregionen. I Västra Götalandsregionen beräknas kostnaden för 2021 vara 150 miljoner kronor och här på hemmaplan har kostnaderna för nationella nätläkarbesök ökat markant de senaste åren.

Utveckling och användning av digitala lösningar har ökat över tid och under pandemin nått nya höjer. Detta gäller även för regionernas egna digitala initiativ. I Region Kronobergs verksamheter genomförs nu fler digitala vårdbesök än någonsin och fler och fler patienter använder möjligheten att själva boka besök och provtagning via 1177.se.

Annons

Digital vård är ett viktigt komplement till fysisk vård. Rätt använt kan den digitala vården öka tillgängligheten och avlasta bland annat primärvården men digital vård behöver precis som all annan vård ges utifrån behov. Nuvarande ersättningssystem till nätläkarbolagen kritiseras ofta och från olika håll för att driva på för många snabba besök, frångå principen om behovsbedömning, bidra till dålig kontinuitet och minska möjligheten till uppföljning. Det är en kritik vi i många fall delar.

Att som Västra Götalandsregionen helt stoppa utomlänsersättningarna för digitala besök skulle kunna vara en möjlig väg för att frigöra resurser och göra förstärkningar i både den fysiska och digitala primärvården i Region Kronoberg. Vi socialdemokrater är även öppna för andra lösningar med samma syfte – att minska Region Kronobergs kostnader för nationella nätläkarbesök.

Den 9 februari 2021 skickade vi med anledning av detta in en interpellation till regionstyrelsens ordförande (M) med frågan: Planerar du några initiativ för att stoppa utomlänsersättningarna, i likhet med Västra Götalandsregionen, eller på annat sätt minska Region Kronobergs kostnader för besök hos nätläkarbolag?

Interpellationsdebatten hålls på regionfullmäktige den 17 mars 2021 och kan ses live eller i efterhand via regionens hemsida. Vi socialdemokrater hoppas på en bra och saklig debatt om hur vi tillsammans över partigränser kan lösa frågan, precis som man gjort i Västra Götalandsregionen.

Henrietta Serrate (S), regionråd i opposition

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

”Rätt använt kan den digitala vården öka tillgängligheten och avlasta bland annat primärvården men digital vård behöver precis som all annan vård ges utifrån behov.”
Annons
Annons
Annons
Annons