Mod att mota fripassagerarna i vården?

Vi har länge önskat att Region Kronoberg skulle haft modet att bli först i landet att sätta stopp för slöseriet med skattebetalarnas pengar till nätläkarna – Kry, Doktor 24 och andra.
Debatt • Publicerad 12 februari 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
.
.Foto: MAXIM THORÉ

Det har varit uppenbart i många år att denna verksamhet inte står i överenstämmelse med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Den säger att offentligt finansierad vård i Sverige ska ges efter behov och att den som har störst behov ska prioriteras. Särskilt tydligt har det blivit i coronatider där regionerna, inklusive Kronoberg, fått skarp kritik av Coronakommissionen och IVO för stora brister i läkarinsatserna i äldreomsorgen.

Samtidigt pågår en miljonrullning med ersättning för så kallade utomläns läkarbesök till nätläkarbolagen. Självläkande tillstånd och lättare åkommor görs till geschäft. Bara Kry satsade 100 miljoner kronor på reklam första halvåret 2020 och pumpar därmed upp människors rädsla och vårdkonsumtion. Nästan alltid sköts rådgivningen bättre av sköterskor vid vårdcentraler och via 1177. Kvaliteten i nätbolagens så kallade vård är inte visad, tvärtom. I en mängd fall ställs fel diagnos och ges felaktig behandling, då patienten inte kan undersökas och inte har samma läkare som känner bakgrunden till de medicinska problemen.

Det splittrade vårdutbudet gör att ingen fast läkare håller samman patientens problem, som kanske också är familjens. Ingen tar heller ett övergripande ansvar för läkemedelsförskrivning, sjukintyg och remisser till en specialistvård med långa köer. Nätläkarna skickar bara räkningen till regionerna och pengarna dras från vårdcentralernas budget. Det minskar möjligheterna att ge svårare sjuka, kroniskt sjuka och dementa läkarinsatser – till exempel på äldreboenden i coronatider.

Nu har Västra Götaland satt stopp. Regionen har bestämt att inte längre betala för patientbesök till mobilappar. Det kommer inte innebära att det är förbjudet att ringa en nätläkare men skattebetalarna ska inte stå för kostnaden. I praktiken har det för personer med frikort och för barn varit gratis för den som ringer. Men varje samtal har kostat skattebetalarna cirka 500 kronor.

Regionledningen i Kronoberg behöver inte frukta att detta är ett socialist-kommunistiskt påfund. Det är partivänner med en liberal politiker i spetsen i Västra Götaland som låter förnuftet tala. Tilltaget får till och med applåder från den moderatledda Stockholmsregionen (DN 5/2). Där har Kry lurat patienter till listning på sina egna vårdcentraler och är i full färd med att ta över 1177.

Hur har denna situation alls kunnat uppstå? Det beror på trons magi och ideologins förblindande kraft. Så många politiker tycker entreprenörskap är bra, de tror att privat verksamhet är effektiv och då måste nätläkarna vara bra. Och digitalisering förväntas per definition lösa stora problem i framtidens sjukvård. Men pengar som incitament i vården styr fel och korrumperar läkares och sköterskors själar. Det är därför LSS-verksamheten i betydande grad tagits över av kriminella bolag, praktiker utfärdar falska covidintyg och en mängd skattefinansierade läkarbolag, som har avtal med regionerna, låter privatförsäkrade gå före i köer. Därigenom trängs mer vårdbehövande undan, ett brott mot HSL.

Vi uppmanar Region Kronoberg att fatta mod och följa Västra Götalands exempel: Sluta betala för nätläkarbesök och lägg pengarna på äldrevård och egen primärvård.

Bengt Järhult, allmänläkare, Ryd

Christer Petersson, allmänläkare, Växjö

”Regionledningen i Kronoberg behöver inte frukta att detta är ett socialist-kommunistiskt påfund. Det är partivänner med en liberal politiker i spetsen i Västra Götaland som låter förnuftet tala.”