Moderaterna undviker de stora infrastrukturfrågorna

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på Sofia Stynsbergs (M) debattartikel ”Är Eneroth nöjd med hur nedskräpningen ser ut längs riksvägarna?” (Smålandsposten den 12/8).
Replik • Publicerad 18 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).Foto: Maja Suslin/TT

Det märks att det är valrörelse när Moderaterna helt plötsligt bryr sig om infrastrukturfrågor. När de hade regeringsmakten var skattesänkningar det viktigaste – nu satsar Socialdemokraterna tre gånger mer på infrastruktur i sydöstra Sverige än när Moderaterna styrde.

Låt mig först slå fast att det inte är bra när det skräpas ner längs vägarna. Just därför har regeringen också nyligen infört böter för nedskräpning för att markera vårt gemensamma ansvar för miljön. Vad gäller de statliga vägarna är det Trafikverkets ansvar. De ställer krav på sina entreprenörer för hur städning längs vägarna ska utföras och att det finns rutiner för uppföljning. Upptäcks det brister ska Trafikverket agera, på samma sätt som jag förutsätter att kommunerna agerar när det skräpas ner längs kommunala vägar.

Men det är ändå symptomatiskt att Moderaterna undviker de stora frågorna när de skriver om infrastrukturfrågor – de nämner inte att Moderaterna vill minska 30 miljarder kronor på investeringar i ny infrastruktur, och att det först är under min tid som infrastrukturminister som Sydostlänken, dubbelspår Växjö–Alvesta och andra viktiga väg- och järnvägssatsningar i sydostregionen har blivit beslutade om. Frågan bör ju ställas, om ni skulle ta regeringsmakten – vilken satsning i Kronoberg vill ni ta bort? Är det satsningen på dubbelspår Växjö–Alvesta, eller är det Sydostlänken? Era stödpartier vill dessutom satsa ännu mindre på infrastruktur. Kristdemokraterna vill spara 50 miljarder på ny infrastruktur.

Som socialdemokrat är min uppfattning att vi behöver satsa mer på både väg- och järnvägsnätet i hela Sverige – och det är under Socialdemokraternas regeringstid som vi nu gör historiska satsningar på över 900 miljarder. I hela landet.

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister