M:s politik leder till ökade sociala klyftor

Tomas Eneroth (S), Monica Haider (S) ,

Katarina Brännström (M) skriver på Smålandsposten Debatt den 4 maj att regeringen gör fel som satsar pengar på att stärka välfärden.

I stället, menar hon, borde vi spara pengarna. Det är intressant att Katarina Brännström skriver detta, samtidigt som hennes eget parti föreslår skattesänkningar på 22 miljarder kronor.

Under sina åtta år vid makten genomförde Moderaterna jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4 och 5. Nu vill de att skatten ska sänkas en sjätte gång för dem som tjänar mest – samma moderata politik som vi sett prov på så många gånger förr. Vi vet vad deras politik leder till: ökade sociala klyftor och en välfärd som urholkas.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde hösten 2014 var läget ett annat än i dag. Alliansregeringen hade lämnat efter sig ett stort budgetunderskott och en hög arbetslöshet. Regeringen har nu vänt ekonomin och vi har ett överskott. Det innebär att vi kan tillföra mer resurser till sjukvården, skolan och omsorgen och stärka det som gör samhället starkt.

Med moderaternas politik skulle detta inte vara möjligt – verksamheterna skulle istället tvingas till stora besparingar. Är det verkligen rätt väg att möta de utmaningar som vi ser i skolan och inom sjukvården?

Sedan vi tillträdde har 150 000 fler ett arbete att gå till än under Reinfeldts och Borgs tid. Ungdomsarbetslösheten är nere på de lägsta nivåerna på 13 år och Sveriges ekonomi är stark med en tillväxt som får andra OECD-länder att snegla på oss för inspiration. Det går bra, och därför satsar vi på att bygga ut det som skapar ett tryggt och jämlikt samhälle. Vi är inte nöjda än, men vi ser att vår politik ger resultat.