Annons

Myter om sjukhus

Debatt • Publicerad 1 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bo Bergsjö.
Bo Bergsjö.Foto: Karl-Magnus Lundvall

Man kan inte arbeta i ett sjukhus som renoveras.

Nej och det är inte meningen heller. Liberalerna vill ha nybygge på sjukhustomten. Man river de äldsta husen på ett miljömässigt sätt och bygger nytt. Det finns stora möjliga nybyggnadsytor på nuvarande tomten i Växjö. Detta alternativ med två nybyggnationer klara cirka 2032 är inte utrett. Det alternativet bör ställas mot Räppe.

Annons

Räppe och CLV kostar lika mycket.

Nej, det finns förslag med tydliga skillnader. Räppeförespråkarna vill bygga i 25 år på tomten där lasarettet finns i dag. Till slut blir projekten lika dyra. Ett realistiskt förslag för Centrallasarettet i Växjö (CLV) innebär att man gör två rejäla nybyggnader. Då blir det cirka 4 miljarder billigare och större ytor än i Räppe.

CLV blir klart 2048.

Nej, inte om man vill bli klara tidigare. Egentligen blir ett sjukhus aldrig klart. Nya metoder och teknik utvecklar vården och man måste ständigt förändra. Det är bara Räppe som enligt plan inte ska förändras på 20 år. En rimlig förändring av CLV kan stå klar 2032. Sedan kan man ändra i takt med att vården utvecklas.

Ambulansen kan inte komma fram till CLV.

Det viktigaste i dag är att ambulansen snabbt når patienten. I ambulansen finns högt kvalificerad personal i ett välutrustat fordon. En bättre placerad ambulansstation når patienten snabbare – det är viktigast.

Sjukhusets kostnader påverkar inte vården.

Jo, verkligen. Det är stor skillnad på att investera 4 miljarder eller 8 miljarder som sedan ska betalas. Av vårdens utgifter är 75 procent personalkostnader. När pengarna inte räcker måste man dra ner på personalen. Region Kronoberg ligger redan i skattetoppen.

Om CLV byggs om blir det en flyttkarusell.

Nej, inte om man planerar bra. Nybyggnationen utförs så att det bara blir flyttning en gång, från dagens plats till ny. Alltså inte mer flytt än om man flyttat från Växjö centrum till Räppe – fast kortare.

Annons

Tåg stannar i Räppe.

Nej inte på många år. Busstrafik kan ordnas snabbt. Järnvägstrafik kräver lång planering och kostar mycket. Det kan ta många år innan första tåget stannar i Räppe. Dessutom krävs många nya planer och tillstånd för hus och vägar. Räppe är känslig mark både för kultur och natur. Ännu finns inte tillstånd att börja bygga någon byggnad eller trafikanläggning.

Bo Bergsjö, Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons