Annons

När applåderna tystnat och ridån gått ner – är detta tacken?

Hur mår Vårdförbundets medlemmar, det vill säga legitimerade barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor efter ett år med pandemi?
Debatt • Publicerad 5 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Är det inte tydligt nog för arbetsgivare att dessa yrken måste omvärderas? Det är samma yrkesgrupper som det redan innan pandemin råder stor brist på och där kostnader för hyrpersonal ökar mest”, skriver Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg.
”Är det inte tydligt nog för arbetsgivare att dessa yrken måste omvärderas? Det är samma yrkesgrupper som det redan innan pandemin råder stor brist på och där kostnader för hyrpersonal ökar mest”, skriver Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg.Foto: Anton Hedberg

Vissa veckor har det varit tårar och ångest varje dag. Jag ser kollegor som hänger med sina huvuden på jobbet. Flera vill börja studera, andra skaffar barn. Tankar om andra jobb kommer på tal. Funderingar på att byta yrke. Hoppas det inte går så långt men vi behöver hjälp.

Vi har slitit hårt med covidvård under intensiva månader. Väldigt många av de som arbetar i den nära omvårdnaden har blivit sjuka. Känslor av otillräcklighet för att vi arbetar med vård som ligger så långt ifrån vår vardag och som vi inte är vana vid tär.

Annons

Onsdagen 20/1 2021 läste vi på Regionens hemsida angående Vårdförbundets löneöversyn 2021: Nu följer vi upp den stora satsningen från 2020 med en mindre satsning 2021 och ger i genomsnitt 2,6 procent ytterligare i lönesatsning.

”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande i personalutskottet.

Satsningen är alltså 0,6 procent utifrån det så kallade märket som samtliga yrkesgrupper får en genomsnittlig uppräkning med. I pengar cirka 700 kronor, efter individuell och differentierad lönesättning kan det för en normalpresterande sjuksköterska bli cirka 350-400 kronor.

Lönesättande chefer har tampats med att bemanna sina verksamheter under extrema förhållande detta år. De ska nu ge sina medarbetare skambud på hundralappar.

Att kalla de 0,6 procenten för en satsning är helt obegriplig retorik och timingen är riktigt dålig.

De insatser som våra yrkesgrupper bidragit med, avstått från fritid, ställt sina resurser till förfogande och gett sitt yttersta för att vårda svårt sjuka, analysera alla prover, bidragit till diagnostiken eller finnas till hands för människor som på olika sätt drabbats under pandemin, värderas alltså inte mer.

Det är Vårdförbundets yrkesgrupper som stått i fronten, beskrivits som hjältar i denna kris (inte själva såklart), brist på dem ger förödande konsekvenser har både IVO och Coronakommissionen slagit fast.

Är det inte tydligt nog för arbetsgivare att dessa yrken måste omvärderas? Det är samma yrkesgrupper som det redan innan pandemin råder stor brist på och där kostnader för hyrpersonal ökar mest.

Samma yrkesgrupper som år efter år har svårt att få sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande semester utan “erbjuds” sälja semester för att verksamhet ska upprätthållas.

Samma yrkesgrupper som nu ska vaccinera oss ur den här pandemin.

Annons

Efter satsningen som gjordes 2020 sa Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M): Satsningen är viktig för regionens attraktivitet som arbetsgivare, vilket är av högsta vikt när det råder brist på livsviktiga legitimerade yrkesgrupper, inte minst när det gäller att skapa stabila team och bra arbetsmiljö. Nu är det viktigt att fortsätta med satsningen och följa upp resultatet regelbundet, vilket vi avser göra under mandatperioden.

Det ingav hopp och förväntningar efter ett år utöver det vanliga. Men att inse att det faktiskt bara var tomma ord kan få förödande konsekvenser för framtiden, inte minst om en tredje våg är på ingång.

Vi saknar svar på hur styrande politiker tänker om konsekvenserna vi är oroliga för, både vad det gäller för vården och för medarbetarna.

Vi efterlyser mod och förmåga att tänka mer långsiktigt både för våra medlemmars skull, men även för alla invånare i Kronoberg.

Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg

”De insatser som våra yrkesgrupper bidragit med, avstått från fritid, ställt sina resurser till förfogande och gett sitt yttersta för att vårda svårt sjuka, analysera alla prover, bidragit till diagnostiken eller finnas till hands för människor som på olika sätt drabbats under pandemin, värderas alltså inte mer.”
Annons
Annons
Annons
Annons