Annons

Nära vården behöver byggas ut innan beslut om sjukhus

Primärvården är underdimensionerad i Kronobergs län. I Region Kronoberg finns en politisk överenskommelse från 2018 om en satsning på den nära vården med primärvården som nav. Den visar vägen för angelägna satsningar för en starkare primärvård.
Debatt • Publicerad 1 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Michael Öberg (MP).
Michael Öberg (MP).Foto: Lisa Dahlgren

Jag satt själv ordförande för den politiska arbetsgruppen under 2017 och 2018 med fokus på framtidens nära vård. Till detta har vi utredningen från Anna Nergårdh om en god och samordnad vård. Mina förhoppningar var stora på resultatet. Men det saknas fortfarande konkret handling i regionen för den nära vården, vilken skulle tas fram under mandatperioden. Jag är besviken på partierna som är representerade i regionfullmäktige. De har inte skött sitt uppdrag, utan haft mer fokus på sjukhusbyggnation.

Primärvården har behandlats styvmoderligt under lång tid och för få allmänläkare har anställts. Kontinuiteten, delaktigheten och tillgängligheten är betydelsefull för patienten. För mig är det viktigt att följande punkter får en lösning innan planerna på ett sjukhusbygge kan bli aktuella:

Annons

1. Redovisning av vilken vård som kan flyttas närmare kronobergaren från slutenvård till vårdcentraler, kommunal vård och in i hemmet.

2. Avsiktsförklaringar behöver göras med kommuner i länet utifrån en samordnad och effektiv nära vård. I dag har det enbart gjorts med någon enstaka kommun. Det är angeläget för att säkerställa en förbättrad vård till äldre och multisjuka patientgrupper.

3. Utbyggnadsplan för primärvården, utifrån den nära vården. Primärvårdsjourer.

4. Säkerställa bemanningen på vårdcentralerna för fast vårdkontakt/läkarkontakt.

5. Ge vårdcentralerna förutsättningar och inspiration till arbete, enligt Borgholmsmodellen. Ett bra exempel från Kronobergs län är projektet ”Hemsjukhuset i Ryd”. Jag anser att det är viktigt att ta till sig de lärdomarna från Ryd. Bland annat visar erfarenheterna på betydelsen av fast läkarkontakt inom äldreomsorgen och den kommunala vården.

6. Utförlig redovisning behöver göras av möjliga samordningsvinster mellan Ljungby och Växjö sjukhus. Vi har två akutsjukhus i Kronobergs län.

Därtill behövs en samlad redovisning som inte äventyrar hälso- och sjukvården i Kronobergs län. Det ekonomiska underlaget inför investeringsbeslut visar på minskat reformutrymme under lång tid och förhöjda resultatmål. Som miljöpartist värnar jag vården och vill se att en god och samordnad nära vård kan bli verklighet för samtliga kronobergare i regionen.

Jag anser också att det krävs en folkhälsoplan 2.0 för en jämlik hälsa i Region Kronoberg. Regionen har inte uppdaterat sin länsgemensamma folkhälsopolicy för denna mandatperiod. Den vård som inte behövs är den mest kostnadseffektiva vården. I kombination med en stark och tillgänglig nära vård samt förbättrad folkhälsa gör kronobergarna friskare.

Därför vill jag ge råd till regionfullmäktige att avvakta sjukhusbeslutet den 2 mars. I stället behövs en kraftsamling för investering i primärvården samt prioritera upp folkhälsoarbetet i Region Kronoberg.

Michael Öberg (MP), Älmhult

Annons
Annons
Annons
Annons