GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Naturskogen i Norremark ska värnas, inte asfalteras

Stå upp för den biologiska mångfalden, Växjö kommun. Ersätt inte naturskog med asfalterad verksamhetsmark. Det skriver Erik Jansson (MP) och Cheryl Jones Fur (MP).
Växjö • Publicerad 1 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt till följd av vår påverkan genom föroreningar, bekämpningsmedel och skövling….Genom att bevara den invånarnära naturen och stärka gröna livsmiljöer och landskap kan vi undvika en ökad förlust av biologisk mångfald, försvagade ekosystemtjänster och därmed vår sårbarhet inför klimatförändringarna.” (Hållbara Växjö 2030).

Vid Deltavägen i Norremark finns ett område med naturskog kvar. Tyvärr finns planer på att ändra detaljplanen för detta område, Växjö 9:34, så att en del av skogsområdet blir verksamhetsmark. Här finns barrskog som domineras av mycket gamla tallar.

Nu vill man alltså ta bort en del av denna skog och ersätta det med asfalterad verksamhetsmark – och det kommer att ske om inte några modiga politiker tänker om. En skövlad naturskog kan aldrig återställas.

Det som tagit lång tid att bildas förstör man på ett halvår, i Europas grönaste stad. 2011 skövlades en del av en ås från inlandsisens avsmältning i Norremark och det vore ett helgerån att skyffla bort ytterligare en bit natur i detta område.

Att skapa verksamhetsmark här med byggnader av betong omgivet av asfalt strider mot bestämmelserna i miljöbalken och mot den fördjupade översiktsplanen för Växjö stad där det slås fast att förtätning inte får ske på bekostnad av viktiga grönområden. Biologisk mångfald ska skyddas enligt Agenda 2030.

Detta område håller nyckelbiotopklass och måste skyddas. Här finns livsmiljöer åt arter som har svårt att överleva i skogar som drivs med virkesproduktion som huvudsyfte. Här finns tallar som är 100 – 200 år gamla, vilket är ovanligt. Stormarna Gudrun och Per har medverkat till att skogen runt Växjö har utarmats.

Därför är det extra viktigt att kvarvarande äldre skog bevaras. I detta område finns ett rikt fågelliv med spillkråka, toftsmes, stjärtmes och trädkrypare. För att olika djur- och växtarter ska kunna överleva får de skyddade områdena inte vara för små.

Den nybyggda förskolan (vid f d Norrastugan) kommer att ha många barn som behöver naturen inpå knutarna. Naturupplevelser, avsaknad av buller och ren luft är viktigt. Detta naturområde reducerar buller och damm och alstrar ren syrerik luft. Områden som detta är bra för klimatreglering eftersom skogen sänker temperaturen i området i sig självt men också inom den närliggande bebyggelsen.

Värdet av att bevara den gamla skogen bör vägas mot den relativt lilla yta till verksamhet som den föreslagna detaljplanen skulle kunna ge.

Vi i Miljöpartiet säger därför nej till förslaget till ny detaljplan.

Erik Jansson (MP)

Cheryl Jones Fur (MP)

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Läs mer