Annons

Nödläge för tryggheten – nu krävs åtgärder

Sverige är i ett nödläge för trygghet med nästan dagliga skjutningar, parallella klansamhällen och barn som rekryteras till grov organiserad brottslighet. Vårt land är samtidigt i bottenligan för polistäthet i Europa. För att göra Sverige tryggt igen krävs en upprustning av polisen och krisåtgärder i rättspolitiken. Det är avgörande att vi har poliser som vill fortsätta vara poliser.
Debatt • Publicerad 5 juli 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oliver Rosengren, (M).
Oliver Rosengren, (M).Foto: Axel Adolfsson

Känslan av hopplöshet inför kriminalitet blir ett arbetsmiljöproblem för poliser. Fler än 3000 poliser skrev på en namninsamling med en lång rad förslag för en tid sedan. Moderaterna står bakom merparten och har drivit förändringar i riksdagen. Utöver de direkta arbetsvillkoren råder det samstämmighet från poliser om att det är avgörande att redskapen för att bekämpa brott förbättras. Det är ett politiskt ansvar att rusta polisen med goda villkor att göra sitt jobb.

Var tredje polis söker annat jobb och många poliser som arbetar i utsatta områden lider av psykisk ohälsa. Det är en varningsklocka att ta på allvar. Vi behöver därför skyndsamt:

Annons

• Höja polislönerna. Polisförbundet varnar för att rekryteringen hotas av att regeringen inte öronmärkt några resurser till höjda polislöner. Stödet för höjda polislöner är omfattande i befolkningen. Moderaternas satsning kan bli 3000 kronor i höjd lön per månad för varje polis.

• Öka polistätheten. Med 6000 fler poliser kommer Sverige till en genomsnittlig polistäthet för EU: 3 poliser per 1000 invånare eller totalt 32 000 poliser. Det är viktigt för att polisen ska ha goda förutsättningar att bekämpa brott.

• Förbättra villkoren. Polisen är i dag ålagda flera arbetsuppgifter som skulle kunna flyttas till mindre kvalificerade funktioner. Det frigör poliser till att arbeta förebyggande och brottsbekämpande.

• Stärka rättskedjan. Det räcker inte med fler poliser. När poliserna blir fler och straffen längre kommer trycket på hela rättskedjan öka. Moderaterna satsar därför på 300 fler åklagare, nya fängelseplatser och en förstärkning av domstolsväsendet. Kriminalvården ska överta ansvaret för unga brottslingar från socialtjänsten.

• Förstärka polisutbildningen. Med höjd lön och betald polisutbildning borde fler med goda kvalifikationer söka sig till polisutbildningen i Växjö och på andra platser. Det är av högsta vikt att kraven inte sänks för att få fler poliser, utan att villkoren förbättras. Polisens våldsmonopol kräver hög kvalitet på studenter och höga trösklar för examen.

• Skärpa straffen. För att polisen ska kunna bekämpa brotten är det betydelsefullt att de som grips och döms också hålls borta från gatorna genom fängelse eller utvisning. Straffen behöver skärpas med avskaffade straffrabatter – ungdomsrabatt, mängdrabatt och tvåtredjedelsfrigivning – för grova brott.

• Utöka befogenheterna. Moderaterna föreslår en rad krisåtgärder mot den grova brottsligheten, exempelvis anonyma vittnen, hemlig avlyssning och kraftig utbyggnad av kameraövervakningen. Flera av åtgärderna frestar på integriteten, men är tillfälligt nödvändiga för att knäcka gäng och kriminella klaner. Dessutom behövs redskap för att stävja upplopp, såsom vattenkanoner. Det blev uppenbart i påskas.

• Höja evidensen. Forskningen om vad som biter på kriminalitet behöver utvecklas, exempelvis vilka förebyggande åtgärder som är effektiva. Linnéuniversitetet i Växjö är unikt med både kriminologiutbildning och polishögskola – Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete – och vore lämplig för ett nytt forskningsinstitut för trygghet, att jämföra med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) vid Uppsala universitet.

I dag besöker statsminister Magdalena Andersson (S) polisen i Växjö. Under våren har jag besökt polisutbildningen två gånger. En gång för möte med ledning och studerande, andra gången genom att göra en praodag med en polisstudent som strax skulle ut på aspiranten. Det är tydligt vad de menar behövs för att klara uppdraget: fler poliser. Med 6000 fler poliser och 3000 kronor högre lön kan fler trivas bättre i yrket, söka sig till det och bli kvar. Det är avgörande för att göra Sverige tryggt igen att vi inte bara får in nya poliser, utan att de befintliga och erfarna poliserna stannar.

Oliver Rosengren (M), riksdagskandidat

Annons
Annons
Annons
Annons