Nu är det dags att skrota Systembolaget

Debatt Artikeln publicerades

Systembolaget är ett föråldrat system som gör mer onytta än nytta för samhället. Idén är bra och det behövdes när det infördes, men i dag får det enbart negativa konsekvenser inom egentligen alla olika aspekter man kan tänka sig.

Matti Welin och Lucas Olsson i LUF Kronoberg vill systembolaget skrotas.
Foto: isabell Höjman/TT
Matti Welin och Lucas Olsson i LUF Kronoberg vill systembolaget skrotas.

Detsamma kan sägas om åldersgränsen på 20 för att få köpa alkohol. Man får köra bil, gifta sig, bo själv och ta hand om ett barn när man är 18, men man får inte köpa sig en öl utanför krogen. Att tro att ett monopol och en åldersgräns på 20 hindrar unga från att dricka är naivt. Om man inte har någon äldre som kan köpa ut kanske man vänder sig till langare på svarta marknaden, och de kanske säljer annat än bara alkohol.

Ur en ekonomisk synvinkel är systembolaget något som hindrar företagsamhet och inskränker frihet. Monopol är aldrig bra för en marknad och höjer priserna i taket, och bara för att det är dyrare gör det inte att folk dricker mindre. Forskning visar att det är kultur och andra sociala anledningar som avgör hur mycket folk dricker. De pengar som läggs på alkoholen skulle kunna läggas på något annat på marknaden och på så vis stötta företagsamheten och den inhemska marknaden i stället för Danmarks och Tysklands boarder shops.

Dessutom tar statens monopol bort den kulturella aspekten av alkohol. Lokala vingårdar och ölbryggerier tvingas till massproduktion för att leva upp till systembolagets standard. Därför kommer man under gällande lag inte i samma utsträckning kunna åtnjuta ett unikt vin på den lokala vingården, och det kommer inte heller finnas möjlighet till att försörja sig på ett minibryggeri av öl. Detta drabbar regionalpolitiken, eftersom minibryggerier och vingårdar skapar lokala arbeten på en allt mer växande marknad.

Dagens alkohollagstiftning är dålig också ur den miljömässiga aspekten. Att folk vallfärdar i personbilar och bussar till boarder shops i Tyskland och Danmark leder till onödig bilism och onödiga koldioxidutsläpp som annars lätt hade kunna hindras.

Motargumentet att systembolaget och de höga alkoholskatterna skulle få oss att dricka mindre är alltså inte hållbart. Langning stöttar svarta marknaden och bidrar därför till organiserad brottslighet. Att man kan åka till Tyskland eller Danmark för att köpa alkoholen billigare leder till ökad bilism och mindre försäljning på den inhemska marknaden. Dessutom leder monopolet till att arbetstillfällen och företagsamhet går förlorad, samt att friheten att få starta en egen öl- eller vinaffär inskränks.

I LUF föreslår vi att man skrotar systembolaget och sänker åldern att få köpa alkohol till 18.

Matti Welin, ordförande LUF Kronoberg, Lucas Olsson, vice ordförande LUF Kronoberg