Annons

Nu tar vi krafttag mot kriminalitet

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. De som begår brott och sprider rädsla hos människor runt omkring ska lagföras. Handlingar som hotar vårt demokratiska samhälle och spär på känslan av otrygghet kommer vi aldrig att acceptera.
Debatt • Publicerad 9 december 2017
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För att stärka polisens arbete med att utreda och klara upp fler brott har regeringen föreslagit en satsning på två miljarder till polisen under 2018 som riksdagen beslutade om den 6 december.

Svensk ekonomi är i en styrkeposition. När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde uppgick underskotten i statens finanser till 61 miljarder kronor. I tre år har regeringen betalat av på statsskulden, prioriterat bland utgifterna och satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget framför orättvisa, ofinansierade skattesänkningar och nedskärningar.

Annons

Resultatet av regeringens politik är tydlig. I dag har 200 000 fler människor ett jobb att gå till och nästa år beräknas överskottet bli 80 miljarder kronor. Hälften av det överskottet, 40 miljarder kronor, kommer vi använda till att betala av på statsskulden och rusta Sverige inför sämre tider. Den andra hälften ska vi använda till att investera i samhällsbygget och utveckla den svenska modellen.

Att alla anstränger sig och bidrar till vår gemensamma välfärd är grunden som den svenska modellen vilar på. Den som väljer olagliga vägar i tillvaron, på bekostnad av andras säkerhet och ansträngningar, äventyrar den grunden. Sådana handlingar skapar sprickor i samhället och urholkar tilliten mellan människor.

När människor ges goda möjligheter att göra rätt för sig och försörja sig själva blir vägen till en kriminell tillvaro betydligt mycket längre. Därför ska vi vara hårda mot brottens orsaker. Men när brottsligheten väl uppstår ska den angripas hårt. Anmälningar om grova brott ska inte få läggas på hög och kriminella gäng får under inga omständigheter härja ostraffat i vårt samhälle.

Förtroendet för rättssystemet är en fundamental faktor för att samhället ska fungera. Vi måste kunna lita på att polisen har de verktyg som behövs för att upprätthålla säkerheten i vår omgivning. Vi socialdemokrater kommer aldrig finna oss i att brottslighet och kriminalitet skapar kilar i samhället där rädsla och otrygghet frodas. Sverige ska hålla ihop.

Monica Haider (S), ClasGöran Carlsson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons