Annons

Ny verksamhetsmark för fler företag och fler jobb i hela kommunen

Växjö har under flera år haft en stark tillväxt och många företag har valt att både etablera och expandera sin verksamhet i just vår kommun.
Debatt • Publicerad 4 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debattskribenterna beskriver Nylanda som ett lyckosamt utvecklingsprojekt med lokala entreprenörer.
Debattskribenterna beskriver Nylanda som ett lyckosamt utvecklingsprojekt med lokala entreprenörer.Foto: Lena Gunnarsson

Det är vi mycket tacksamma över och vi ser med glädje på hur våra nya verksamhetsområden fylls på med fler företag. Efter valet 2018 lovade Blågröna Växjö att tillsammans fortsätta arbeta hårt för att andelen verksamhetsmark skulle utökas för att lägga en bra grund för fortsatt god och hållbar företagstillväxt i hela kommunen.

Sedan 2018 har vi tillgängliggjort stora arealer verksamhetsmark. Nylanda med sina 140 hektar tillhör det största området och där kommunen äger cirka 31 procent i dagsläget. Ett lyckosamt utvecklingsprojekt med lokala entreprenörer där vi nu ser en stadig framväxt av planerade nyetableringar och intresse för utökning av befintliga verksamheter med inriktning på bland annat fordon, industri, lager, logistik och transport.

Annons

Verksamhetsområdet Ekeberg har utökats med ytterligare 17 hektar ny mark. I dag bedrivs verksamheter med inriktning på återvinning och avfallshantering, biogasmack, upplag, bildemontering/skrotning, byggnation och vi ser ett stort intresse för att etablera bland annat tillverkningsföretag, och industrifastigheter. Vi ser även en stor efterfrågan av verksamhetsmark i som ligger stadsnära gärna på Norremark där vi tagit fram ungefär 1,3 hektar på Norremark bakom gamla Norrastugan och där det finns planer på nyetablering. Här ser vi att vi behöver arbeta ytterligare för att möta framtida behov.

Det finns en efterfrågan på stadsnära verksamhetsmark och företag i olika storlekar som önskar utveckla sina verksamheter. Därför är det viktigt att vi nu håller i och fortsätter att bygga ut och utveckla verksamhetsområden som Nylanda och Ekeberg. Men vi behöver även se till nästa steg och hitta fler områden lämpliga för verksamhetsmark som kan bidra till att trygga kommunens framtida företagstillväxt.

En viktig del blir att skapa bättre förutsättningar för fler företag på våra mindre tätorter och på landsbygden, nära strategiskt trafikerade vägar. I dagsläget har vi sammantaget drygt 19 hektar verksamhetsmark ute i våra mindre tätorter som står redo för försäljning. Den efterfrågan vi ser från intressenter gällande mark utanför Växjöstad, indikerar på att vi behöver göra mer och utöka dialogen med våra intressenter så att vi blir bättre på att möta varje enskilt företags behov.

Vi har därför gett ett särskilt uppdrag under året som syftar till att se över befintlig verksamhetsmark på landsbygden och utöka den utifrån efterfrågan. Detta är ett viktigt steg i riktningen mot att skapa bättre möjligheter för företagsetableringar och fler arbetstillfällen. För oss är det en självklarhet att det ska vara lätt att både leva och verka i hela kommunen.

För Blågröna Växjö

Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)

”Den efterfrågan vi ser från intressenter gällande mark utanför Växjöstad, indikerar på att vi behöver göra mer och utöka dialogen med våra intressenter så att vi blir bättre på att möta varje enskilt företags behov.”
Annons
Annons
Annons
Annons