Annons

Ökad elanvändning kräver mer vindkraft

I en replik på en debattartikel av nätverket Vindkraftens klimatnytta, som jag representerar, vänder sig signaturen ”Blåst” mot att detta inte är en ideell organisation ”för bevarandet av miljö, natur och livskvalitet.”
Debatt • Publicerad 17 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vindkraften spelar en nyckelroll för att mildra klimatkrisen”, skriver Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta.
”Vindkraften spelar en nyckelroll för att mildra klimatkrisen”, skriver Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det stämmer att det är företag som utvecklar och bygger vindparker som ingår i nätverket. Vindkraften spelar en nyckelroll för att mildra klimatkrisen och det går inte att blunda för att den globala uppvärmningen är det största hotet både mot miljön och framtida generationers möjlighet till god livskvalitet.

Miljarder människor kan drabbas av vattenbrist, svåra stormar och översvämningar. Vissa djur- och växtarter riskerar att utrotas helt. Hotet är så allvarligt att vi har svårt att ta in och förstå det. Men det är ännu inte för sent att bromsa klimatkrisen, om vi agerar snabbt och kraftfullt.

Annons

Man kan inte heller blunda för att elanvändningen måste och kommer att öka kraftigt i hela landet, och att det kräver en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Sambanden är enkla:

Elektrifiering av transporter och industrin är avgörande för att vi ska nå de svenska klimatmålen (som jag var med och formulerade som ordförande i den parlamentariska miljömålsberedningen).

Elproduktionen i Sverige måste öka, om vi inte ska minska elexporten, som i dag gör stor klimatnytta och hjälper länder på kontinenten minska sin kolanvändning.

Ny kärnkraft är alldeles för dyr och skulle ta för lång tid att etablera, och det är inte aktuellt att bygga ut vattenkraften i våra orörda älvar.

Vindkraftsutbyggnaden är det enda storskaliga och hållbara alternativet, och därför vill inte bara Naturvårdsverket och Energimyndigheten utan också Naturskyddsföreningen se en omfattande utbyggnad av vindkraft.

Jag har all förståelse för att man vill värna naturen, men vi lurar oss själva om vi tror att det kan göras utan att ta itu med det överhängande hotet från den globala uppvärmningen. Och här spelar vindkraftsutbyggnaden en viktig roll.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

”Jag har all förståelse för att man vill värna naturen, men vi lurar oss själva om vi tror att det kan göras utan att ta itu med det överhängande hotet från den globala uppvärmningen.”
Annons
Annons
Annons
Annons