Okunskap i alkoholfrågan präglar de blågröna i Växjö

”Alkoholens skaderisk på samhället och individen skenar inte av ett glas vin i pausen på teatern, ett glas bubbel till frukosten innan bröllopet ­eller att det kommer ett glas vin med ­maten hem från restaurangen”, skrev Blågröna i Växjö i debattartikeln ”Lagom är bäst även i alkoholpolitiken” i Smålandsposten. ”Okunskap i alkoholfrågan” svarar i dag IOGT-NTO-rörelsen i Kronoberg.
Replik • Publicerad 11 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Och minskad alkoholkonsumtion är det effektivaste sättet att skapa ett tryggare samhälle.

Oliver Rosengren och de blågröna i Växjö påstår att de intresserar sig för forskning och statistik men hänvisar till en rapport som sågats av Sveriges främsta alkoholforskare.

Det finns starkt stöd i internationell forskning om att öppettider för servering påverkar alkoholrelaterat våld. Förändrade öppettider påverkar mängden olyckor och misshandel. Det vill säga, om man stänger ­tidigare så minskar alkoholkonsumtionen generellt och därmed också det alkoholrelaterade våldet.

Det innebär att serveringstillståndet är ett av de viktigaste verktygen en kommun har för att skydda sina invånare mot våld, men även folkhälsan på kort och lång sikt.

I höstas fick vi i ”Kalibers” granskning se hur varannan alkoholhandläggare upplever att politiker i beslut om serveringstillstånd låter intressen från näringslivet gå före alkohol­lagen. Samtidigt når färre än 20 procent av kommunerna målet om att genomföra tillsyn av krogar med serveringstillstånd minst en gång om året.

I rapporten som Växjöpolitikerna hänvisar till avvisas de främsta alkoholpolitiska instrumenten, särskilt pris och begränsningar av tillgänglighet. Detta utifrån ekonomisk teoribildning men utan stöd i empirisk forskning. Rapportförfattaren intar en extrem ståndpunkt, i strid med den internationella konsensus som råder, där OECD, Världsbanken, WHO och en rad forskningsinstitutioner alla rekommenderar just dessa alkoholpolitiska instrument för att reducera alkoholens negativa skadeverkningar.

Ett huvudproblem med rapporten är att den vilar på antaganden som att marknaden fungerar perfekt och att inga negativa effekter drabbar andra än konsumenten själv. Men verkligheten är en annan. Dessutom tillkommer kostnader som är svåra att uppskatta monetärt men som har spelat och alltjämt spelar en avgörande roll för de alkoholpolitiska besluten: oro, ångest, sorg, barn som far illa.

Till de mer märkliga och stötande inslagen i rapporten hör värderingen av liv och hälsa. De förtida dödsfallen som alkohol leder till betraktas som en samhällsekonomisk vinst eftersom dessa individer inte ligger samhället till last i form av pensioner och vårdkostnader.

IOGT-NTO-rörelsen ser med oro på Växjöpolitikernas världsbild, om den baserar sig på ESO-rapporten och att spara pengar på så kallad byråkrati. Vi delar viljan att jaga kriminella och att förebygga nyrekryteringen till kriminella gäng.

I den forskningsrapport där IOGT-NTO tillsammans med Svenska läkaresällskapet och CERA på Göteborgs universitet samlat befintlig forskning från hela världen kring alkohol och dess kopplingar till våld framträder en annan bild. Den rapporten visar tydligt att tre av fyra slag utdelas i fyllan och att nästan vartannat mord begås av en berusad förövare.

Vi vet alla att alkohol ökar våld och otrygghet i samhället. Men våra beslutsfattare har alltför länge blundat för sambandet och sitt eget ansvar. De politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

IOGT-NTO-rörelsen i Kronoberg genom

Ninnie Johansson, IOGT-NTO

Bodil Hansen, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Isak Folcker, Junis

Jennie Rydén, Ungdomens Nykterhetsförbund

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.