Annons

Oliver Rosengren missleder läsarna

I en artikel i Smålandsposten den 9/11 beskriver Moderaternas nyvalda riksdagsledamot Oliver Rosengren den nya konservativa regeringens energipolitik.
Debatt • Publicerad 11 november 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ringhals kärnreaktor 1.
Ringhals kärnreaktor 1.Foto: Jonas Lindstedt/TT

Att man berättar om den politik som man vill bedriva på ett tydligt sätt är bra för demokratin, Oliver Rosengren vill ha en politik som ökar utsläppen av klimatgaser och spär på klimatförändringarna, jag vill ha en politik som minskar utsläppen av klimatgaser och bromsar klimatförändringarna. Enkelt och tydligt, var och en får själv välja vilken framtid man tycker verkar mest attraktiv.

Det som jag däremot kan tycka inte är okej är hur Oliver betänkligt missleder läsarna i några fall. Bland annat skriver Rosengren att frågan om återstart av Ringhals 1 och 2 ska utredas. Trots att både ledningen för Ringhals och ägaren Vattenfall sagt att det i så fall kommer att bli historiens snabbaste utredning, det är nämligen tekniskt omöjligt att återstarta reaktorerna. Bland annat har delar demonterats och alla rör spolats med starka syror för att minska radioaktiviteten, vilket medfört att de är kraftigt försvagade.

Annons

I artikeln påstås det också LKAB planerar ny kärnkraft. Trots att LKAB själva säger att de är ”djupt oroade över regeringens kärnkraftsfokus”, det de efterfrågar är snabbare utbyggnad av vindkraften, något regeringen försöker bromsa. I en intervju för en Moderaterna närstående webbsida säger en person hos LKAB att man inte stänger några dörrar för ny framtida kärnteknik men det är en fråga för framtiden. Ganska långt ifrån att de planerar för ny kärnkraft alltså. Detsamma gäller Rosengrens påstående att man ska bygga ny kärnkraft i Ringhals. Där säger en av ägarna, Uniper, bestämt nej.

Vidare säger Rosengren att bensinpriset ska ner med fem kronor på sikt. Sänkningen nästa år är dock bara 14 öre, vilket gör att ”på sikt” handlar om år 2059 med detta tempo. Vidare påstår han att slopandet av det avståndsberoende reseavdraget skulle ge en person som bilpendlar fyra mil till jobbet varje dag 4 700 kronor per år. Det han glömmer att nämna är det i så fall handlar om person med mycket hög inkomst, en normalinkomsttagare förlorar i stället 3 900 kronor. När Moderaternas förslag granskats närmare har man funnit att det främst gynnar höginkomsttagare i storstädernas pendlingskommuner och missgynnar människor på landsbygden (föga förvånande), andra förlorare är alla de som ibland åker kollektivt och klimatet såklart.

Rosengren kallar reduktionsplikten, alltså att blanda in del biobränslen i dieseln, för ”extrem”, trots (eller kanske tack vare) att den minskar våra koldioxidutsläpp med fem miljoner ton per år och kommer att skapa massor av nya jobb på landsbygden, inte minst i vårt län.

I artikeln påstås att varje kraftslag ska bära sina egna kostnader. Ändå föreslår man dels hisnande 400 miljarder i kreditgarantier till just kärnkraft, dels att vindkraften till havs, till skillnad från andra kraftslag, ensamt ska bära kostnaden för nödvändig utbyggnad av stamnätet. Detta trots att Sverige hör till de länder som varit sämst på att utnyttja denna rena, säkra och tillgängliga kraftkälla. Till dels beroende på att många projekt stoppats av moderata kommunalråd eftersom de eventuellt kan synas för människor med strandtomt vid havet.

Lennart Adell Kind (MP), Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons