Ologisk diskriminering av markägare

Extremväder förekommer allt oftare. Varmt och torrt väder skapar bland annat stor risk för bränder i skog och mark. Bränder som är mycket svårbekämpade och resurskrävande för samhället. Skogsnäringen förlorar stora värden som går upp i rök och en stor del av året kan de inte bedriva arbete i skogen.
Foto: Gorm Kallestad/TT