Omsorgen och skolan är högst på agendan i Växjö kommun

Det är positivt att Liberalerna, i sin debattartikel i Smålandsposten (2023-01-05), nu säger att det är dags att sätta omsorgsfrågorna högst på agendan. Vi i det nya styret i Växjö kommun håller med till fullo och har arbetat med detta sedan långt innan vi tillträdde. Liberalerna har styrt Växjö kommun i 16 år och haft alla möjligheter att sätta omsorgsfrågorna högst på agendan, men det har man undvikit av någon anledning. Trots det så välkomnar vi Liberalernas nya ställningstagande och vi hoppas att vi tillsammans kan säkerställa goda förutsättningar och hög kvalitet inom hela omsorgen i Växjö kommun.
Replik • Publicerad 9 januari 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö kommunhus.
Växjö kommunhus.Foto: JONAS LJUNGDAHL

Det är viktigt att här tillägga att Växjö kommun trots allt har och haft en god omsorg för de allra flesta omsorgstagare i kommunen och kommer att fortsätta ha det oavsett politisk ledning. MEN med det sagt så spelar politiken roll. För vi politiker är de som prioriterar de skattemedel som skattebetalarna bidrar med till välfärden samt bestämmer var på dagordningen omsorgsfrågorna ska ligga. För oss socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister så har vi alltid prioriterat omsorgen både på dagordningen, men också med tilldelning av resurser.

Liberalerna Christina Rosén och Lars Rejdnell efterfrågar i sin artikel en ny nationell organisation som skulle fungerar likt skolinspektionen. Men redan i dag finns ju IVO – Inspektionen för vård och omsorg som gör mycket av det som efterfrågas. Visst finns det säkert förbättringsområden för IVO men då är det bättre att förbättra och förändra IVO än att dra igång en helt ny organisation som ska göra liknande saker.

För att göra dessa förändringar så krävs det att man nationellt prioriterar omsorgsfrågorna och statsstöden till kommunerna och vi ställer oss frågande om Liberalernas nära samarbete med Sverigedemokraterna och Moderaterna kommer att leda till det? I det slottsavtal som man hitintills presenterat, samt i den nationella budgeten, så finns det dock inte med.

Avslutningsvis så ser vi fram emot en mandatperiod där vi tillsammans vill stärka hela omsorgen och sätta omsorgsfrågorna högst på agendan.

Tomas Thornell, ordförande omsorgsnämnden (S)

Kristian Rappner, 1:e vice ordförande omsorgsnämnden (V)


Gunnel Jansson, ledamot omsorgsnämnden (MP)