Annons

Öppet brev till Tomas Eneroth

Jag är mycket orolig för den infrastruktur man nu sätter på plats i Alvesta tätort. Ett triangelspår ska med alla medel tryckas in i tätorten med stor påverkan på Alvestas utveckling och negativa miljöer för många Alvestabor.
Debatt • Publicerad 4 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Grøtt Vegard Wivestad/TT

Jag har själv under mer än 20 års tid arbetat hårt för det här triangelspåret men med en helt annan dragning söder om Alvesta som skulle göra det möjligt att flytta ut den allt mer ökade godströmmen från Alvesta Centrum.

Men med den planerade lösning Trafikverket nu arbetar med kommer genomfartstrafiken på 126:an permanentas för lång tid framöver. Vad hjälper en viadukt över järnvägen för miljön när själva trafiken blir kvar?

Annons

Att man dessutom ska anlägga ett 750 meter långt väntspår vid villabebyggelsen vid Hamrarna och detta i ett läge där bullervallen mot sågverksområdet ligger är oförståeligt. Bullervallen går inte att flytta närmare villorna enär den då hamnar inne i trädgårdarna och utan en sådan lär boendemiljön bli så försämrad att en inlösen av fastigheterna blir det enda rimliga.

Samtidigt har Trafikverket startat upp ombyggnaden av väg 25/27 mellan Forsa och Sjöatorp med bland annat en ny planfri korsning vid Alvesta Västra. En ny dragning av väg 126 söderut från denna plankorsning skulle lösa 126:ans förbifart på ett billigare och framtidsvänligare sätt. Samtidigt skulle det kunna utveckla godstrafiken på järnväg för hela regionen om Trafikverket gick efter sin egen utredning från 2003 som innebar att godsbangården och triangelspåret flyttades ut några kilometer söder om Alvesta.

Det som man mest förvånar sig över är Trafikverkets totala avsaknad av framtidsscenarion. I liggande infrastrukturplan ligger en utbyggnad av sträckan Olofström–Karlshamn. När den står klar finns det en direktlänk mellan djuphamnen i Karlshamn och Göteborg vilket borde generera i helt andra godsflöden via järnväg än i dag. Då säger Trafikverket att man vill bygga triangelspåret i Alvesta med en kurvradie om 250 meter trots att den gängse normen i dag säger att man inte bygger ny järnväg med mindre än en kurvradie om 300 meter. En stor kurvradie är viktig med tanke på den rälsförslitning som uppstår när långa och tunga tåg ska trafikera sträckan.

Vi är mitt uppe i djupa diskussioner om klimatsmarta lösningar. De lösningar Trafikverket i dag arbetar efter är i sanningen inte klimatsmarta och inte ens smarta. För de pengar man nu arbetar upp vid Blädingevägen i Alvesta kunde man få både klimatsmarta och riktigt smarta resultat om man ser till att till en början anlägga triangelspåret en bit söder ut och utanför Alvesta tätort.

Jag skriver detta till dig Tomas för att du som infrastrukturminister har det yttersta ansvaret för dessa frågor och du därtill som närboende borde ha en viss lokalkännedom. Låt i alla fall lyfta frågan till berörda inom Trafikverket.

Med vänlig hälsning,

Lars-Olof Franzén, Alvesta Alternativet

Annons
Annons
Annons
Annons