Annons

Parodi i Eneroths fögderi

De fem männen på bilden byggde med handredskap åren 1933–34 den 11 kilometer långa omtalade väg 941 mellan Lillegård och Stenbrohult som Trafikverket – (TRV) på hittills 13 år inte klarat att bredda i sin helhet.
Debatt • Publicerad 9 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under 1930-talet byggdes sannolikt cirka 100 mil allmän väg i Kronobergs län på detta sätt. 40 procent av länets vägar är smalare än 5,6 meter och har därmed inte anständig mötesbredd för tunga fordon. Av dessa har bara en väg breddats i sin helhet på 24 år.

TRV:s hantering av väg 941 är så kuriös att den kräver en resumé.

Annons

Första uppvaktningen i den sedan årligen återkommande sammanhängande aktionen var 2008 med ett arrangerat möte på vägen mellan en timmerbil och skolbussen där resenärerna inte ville sitta kvar i bussen vid mötet.

• Den 13 december 2013 tog Region Kronoberg beslut att begära kostnadsberäkning gällande väg 941 för inarbetning i verksamhetsplan 2015. Beslutet grundade sig på sex remissyttranden från länsövergripande organisationerna Sveriges Åkeriföretag, Södra och LRF samt Bergs Timber och bygderepresentanter. Alla dessa har varit drivande hela tiden och på rak fråga prioriterat väg 941 som den viktigaste åtgärden i länet.

• Den 15 april 2014 överlämnades ovan nämnda beslut till TRV tillsammans med begäran om utredning som visar även prioritering och kostnader för de 10 mest angelägna smala vägarna samt tidsplan på väg 941.Inget av detta utfördes enligt begäran. Inga kostnadsberäkningar. Dessa handlingar borde ha funnits även nu.

• Den 8 mars 2017: Regionala utvecklingsnämnden sänder en skrivelse till TRV där man uppmanar TRV att bredda och göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 941 skyndsamt 2018.

• Den 11 september 2017 kan vi i Smålandsposten läsa följande yttrande av Bo Svensson: ”Trafikverket kommer inte att göra något åt vägen oavsett vad politikerna beslutar”. Därvid går ledamoten Bo Frank fullständigt i taket och betraktar uttalandet som ett fullständigt demokratiskt underskott.

• Den 19 oktober 2018: Ångpanneföreningen gör en kalkyl med sju stycken ospecificerade klumpsummor – ingen kostnad för berg eller beläggning. Totalkostnad med 50 procents sannolikhet: 37 295 126 kronor.

Ingen mer än TRV skulle i ett seriöst sammanhang använda en beräkning som i detta fall svävar mellan 19 och 55 miljoner. 2012 fick TRV erbjudande från Svevia att bredda återstående partier för 3,6 miljoner kronor. Uppvidinge kommun ansåg arbetet så angeläget att man erbjöd sig att förskottera summan. TRV vägrade detta.

• Den 8 december 2018: Beslut i Regionfullmäktiges sammanträde återigen att hela väg 941 ska breddas. Man visar angelägenhetsgraden genom att tillföra 15 miljoner från cykelvägar.

• Den 20 juni 2019 meddelas uppgörelse med presidierna att vägen ska åtgärdas 2024 med reservation att tidpunkten kan förskjutas ytterligare. Den här uppgörelsen innebär i princip: Om presidierna struntar i länsövergripande organisationerna Sveriges Åkeriföretag, Södra, LRF samt Bergs Timber och samtliga i Regionen väl grundade fattade beslut sedan 2013 för länets högst prioriterade vägobjekt, väg 941, så får ni 60 miljoner extra till 23:an. Och så blev det.

TRV har hela tiden gjort sitt bästa för att nedvärdera vägens betydelse. Den 24 oktober 2013 när frågan först togs upp i ett regionförbundsmöte påstod TRV att på vägen går bara en lastbil per dag. 2014 genomförde Södra och Bergs Timber en faktaredovisning av egna tunga transporter på vägen – som bekräftade i snitt 68 tunga fordon per arbetsdag bara för dessa två företag.

Annons

Vi bringar lastbilsförare att mötas under betingelser som egentligen inte skulle vara möjliga, balanserande med ytterhjulen på branta släntkrön.

Måttlöst mycket tid och kostnader har lagts ned på denna fråga i form av sammanträden, skriverier, resor, meningslösa åtgärdsvalsstudier, initieringsmöten i en fråga som för jordnära berörda framstår fullständigt solklar både vad gäller behov, målsättning och utförande. Det är bara att konstatera att näringslivet och 40 procent av vägnätet saknar företrädare vid Trafikverket.

Nu är en ny länstransportplanplan ute på remiss där väg 941 flyttas fram till 2033. Med hänvisning till ovanstående är det svårt att ha ambitionen att ånyo avge ett remissyttrande. Vi önskar Regionledningens och infrastrukturministerns kommentar.

Nils-Eric Johansson, Alsterbro

Roland Nilsson, Vrånghult, Grönskåra

Thomas Hammarström, Sveriges Åkeriföretag, Småland/Öland

Roger Gustafsson, ordförande, LRF Sydost

Carl-Victor Svensson, Vida Skog AB

Göran Hållstedt, Stenbrohult, Grönskåra

Åke Carlson, ordförande, Södra, Norra Värends SBO

Annons
Annons
Annons
Annons