Annons

Personer som lever med typ 2-diabetes har drabbats hårt av pandemin

I Sverige lever över en halv miljon personer med diabetes. Av dessa har 85–90 procent den ökande folksjukdomen typ 2-diabetes – i Region Kronoberg lever uppskattningsvis 
7 117 av dessa personer.*
Debatt • Publicerad 13 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: PONTUS LUNDAHL

Målsättningen med behandling av typ 2-diabetes är att uppnå symptomfrihet genom att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt och förhindra framtida diabetesrelaterade komplikationer och samtidigt bibehålla en hög livskvalitet. Om blodsockernivån över tid ligger för högt kan personer med diabetes drabbas av komplikationer som hjärt-kärlsjukdom, njurpåverkan, nedsatt syn och rentav blindhet, samt problem med fötterna som i allvarliga fall kan kräva amputation.

En fara med att bli identifierad som riskgrupp är att många drar sig för att besöka sjukvården eftersom de i största möjliga grad ska vara försiktiga i kontakter med andra.

Annons

Det har även hänt att vårdcentraler, där de flesta med typ 2-diabetes behandlas, ställt in och skjutit upp många besök. Samma sak gäller fotvårdsbesök för personer med diabetes. Sjukvården menar att det kommer bli svårt att ta igen den förlorade tiden och de uteblivna vårdmötena.

Nu vet vi att det blev 50 000 vårdmöten färre 2020 jämfört med 2019 för personer med typ 2-diabetes; tyvärr är det typ 2-patienterna som får leva med konsekvenserna i form av hälsokomplikationer.

Pandemin har dessutom fört med sig att många inte längre går till gym för träning vilket också kan ha en negativ påverkan på hälsan och blodsockerkontrollen.

Fram tills att pandemin är ett avslutat kapitel, vad kan du som lever med typ 2-diabetes göra för att ta bäst hand om dig?

• Boka in ett möte (digitalt, telefon eller fysiskt) med din läkare för att diskutera din blodsockernivå över tid och dina behandlingsmål.

• Be din läkare rekommendera en behandling som är anpassad för dig. Det finns en mängd olika behandlingsalternativ för blodsockerkontroll. Vissa typer av läkemedel rekommenderas till de som är äldre och har nedsatt njurfunktion, andra läkemedel rekommenderas till de som är nydebuterade i sin diabetessjukdom. Kanske föredrar du en behandling som är enkel att administrera, en gång om dagen, med låg risk för blodsockerfall, men som hjälper dig hålla jämn blodsockerkontroll över tid.

• Se till att du får en behandlingsplan av din vårdgivare.

Till primärvården i Region Kronoberg skickar jag med uppmaningen att inte tappa tempo utan se till att ni har vårdmöten med era typ 2-diabetespatienter som har uteblivit under pandemin på det sätt som går, oavsett om det är fysiskt, digitalt eller per telefon.

Det är möjligt att förbättra situationen och ta kontroll över sitt blodsocker över tid. Det vinner alla personer med diabetes på, i form av minskade komplikationer och lidande, men även samhället ser vinster i form av mindre tryck på sjukvården och lägre kostnader.

Thomas Magnusson,
 förbundsordförande, DiOS
DiOS, en riksorganisation för diabetesföreningar runt om i Sverige

*Nationella Diabetesregistret, augusti 2021

Annons
Annons
Annons
Annons