Annons

Politiker i Kronobergs län vill ha fler småhus men bromsar utvecklingen

Många kommun- och regionpolitiker är väl medvetna om behovet fler småhus, men åtskilliga av dem faller på eget grepp och fungerar som bromsklossen som sätter stopp för en potentiell småhusboom. Det visar en undersökning från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, som vill se en ny egnahemsrörelse.
Debatt • Publicerad 4 november 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
TMF har tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet.
TMF har tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet.Foto: Pär Fredin/TT

Det är uppenbart att politikerna prioriterade ned bostadsfrågan under valrörelsen. Framförallt har människors möjligheter att skapa sin egen trygghet tappats bort eller fastnat i populistiska utspel. Vi vill påminna landets tillträdande kommunalråd och regionråd att nyckeln till ett eget hem också är nyckeln till ett tryggare samhälle.

TMF:s Politikerbarometer, framtagen i samarbete med Demoskop, har frågat 4 000 kommun- och regionpolitiker runtom i landet hur de ser på småhusens roll i samhället. Frågorna ställdes vid två tillfällen hösten 2020 och vid ett tillfälle nyligen. Resultatet är slående. Trots politikernas uttalade ambition att satsa på småhus säger verkligheten något annat.

Annons

Av kommunpolitikerna i Kronobergs län tycker 69 procent att det finns ett mycket eller ganska stort behov av att bygga fler småhus. Bland regionpolitikerna är 76 procent av samma åsikt.

Av länets kommunpolitiker tycker 65 procent att kommunen bör ta initiativ till ökat småhusbyggandet. En klar majoritet av politikerna i Kronobergs län menar att en större andel småhus bidrar till en bättre social hållbarhet, alltså till ökad trygghet.

Den sista punkten är särskilt intressant mot bakgrund av debatten om integrationsproblem i områden med koncentrerad höghusbebyggelse. Småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Drygt hälften av befolkningen bor i ett egnahem. Men många fler uppger att de vill bo i småhus. Ett eget hem skapar ett stort inflytande över boendemiljön som stimulerar engagemang, ansvar och medskapande.

Kommunernas initiativ för att underlätta småhusbyggande är en viktig komponent när det gäller att lösa de integrationspolitiska utmaningar som trångbodda hushåll i utsatta områden innebär. Det kräver en omfattande självrannsakan hos landets kommuner som i stället för att bromsa stadsutvecklingen måste prioritera småhusbyggande. Småhusens andel av nyproduktionen är markant lägre i Sverige än i jämförbara länder. Samtidigt är antalet småhus som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest mark per invånare samtidigt som befolkningen har fördubblats på 100 år är detta anmärkningsvärt.

TMF har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet. Här finns konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. Det är hög tid att damma av de projekt som en gång i tiden skapade attraktiva trädgårdsstäder som Enskede och Bromma. Det är hög tid för en modern småhusboom.

David Johnsson, vd på TMF

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF

Annons
Annons
Annons
Annons