Politikerna ska inte vända SD ryggen

Lage Engström ,

Med anledning av att det riktats stark kritik mot Moderaterna för att man avser öppna visst samarbete med Sverigedemokraterna, bör denna kritik bemötas.

Samtliga partier har som ett mantra predikat avståndstagande från SD med motiveringen att partiet har sina rötter i nazism och är främlingsfientligt. Om man läser SD:s partiprogram från 2011 finns det inte något som tyder på att så är fallet.

Socialdemokraterna har alltid vid behov sökt stöd hos Vänsterpartiet, ett parti som har sina rötter i kommunismen. Vad är skillnaden mellan V och SD, om de båda har sitt ursprung i odemokratiska partier?

Om det vore val i dag, om man jämför med valdeltagandet 2014. skulle SD erhålla mer än 1,1 miljoner röster. När partier och partiledare vänder SD ryggen är detta detsamma som att på något sätt omyndigförklara cirka 1 miljon väljare.

De som röstar på SD är inte kommunister, nazister eller rasister, men realister. Man vänder sig mot den invandring som pågått och pågår vilket handlar om en kultur- och religionskrock som saknar motstycke i vår historia. Ledande politiker förstår tydligen inte den himmelsvida skillnaden mellan invandring från Finland, Baltstaterna eller övriga Europa under andra världskriget mot invandring från Mellanöstern och Afrika.

Samarbete i viss enskild sakfråga förekommer ofta mellan partier, är detta fel? V kan exempelvis när det gäller Sveriges EU-medlemskap söka samarbete med SD. I en regeringskonstellation skall man däremot vara överens inom hela det politiska fältet. En minoritetsregering kan dock vara regeringsduglig med stöd av ett fristående parti. Är övriga partier rädda för att M kan bli regeringsdugligt med stöd av SD?

Sannolikt finns det en majoritet i Sverige som tar avstånd från ett mångkulturellt samhälle, om det inte sätts gränser. Man ser USA som ett avskräckande exempel med motsättningar mellan olika folkgrupper, brottslighet med mera. Det finns redan tendenser i den riktningen i vårt land.

Det finns mycket mer att skriva ifråga om kultur- och religionsskillnader, permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd med mera. Mycket av detta torde vara känt för de flesta.

Vi får nu invänta ett intressant valår 2018.