Privata aktörer löser inte problemen

Debatt ,
Att outsourca Arbetsförmedlingen skulle öka arbetslösheten, skriver Johan Blom på Arbetsförmedlingen.
Foto:Jan Bärtås
Att outsourca Arbetsförmedlingen skulle öka arbetslösheten, skriver Johan Blom på Arbetsförmedlingen.

I en debattartikel 2017-05-03 skriver Tomas Johansson (C) att Arbetsförmedlingen borde läggas ner eftersom sittande regeringen misslyckats med sina insatser att minska arbetslösheten. Han pekar på de senaste politiska insatserna. En mera nyanserad bild är oumbärlig.

Arbetsförmedlingens (Af) huvuduppdrag är att förmedla jobb mellan arbetssökande och arbetsgivare. Denna matchning ska självfallet ske och det gör den också med blandat resultat, beroende på den aktuella arbetsmarknaden. Dock sysslar Af med en rad andra insatser som samhället är beroende av. Af hjälper människor med rehabiliteringsbehov, anpassning av arbetsplatser för människor med funktionsnedsättningar. Vi hjälper 174 300 människor i samhället som behöver extra stöd i olika former, att konkurrera om arbeten på den reguljära arbetsmarknaden, med mycket bra resultat.

Det finns enkla politiska poäng att plocka, genom att kritisera en myndighet som ligger i botten av förtroende skalan. Självklart är delar av kritiken befogad. Men att lägga ner Af är en alldeles för enkel lösning som enbart skulle leda till alltför kostsamma insatser som inte skulle ge önskad effekt. Vem skulle ta hand om alla andra som inte kan, utan vårt stöd, äntra arbetsmarknaden?

Förresten finns i dag flera privata aktörer som matchar till arbete, kallat stöd och matchning. En insats som inte heller lyckats särskilt bra. Genom olika insatser från både socialdemokratiska och borgliga regeringar har Af använt privata aktörer till jobbcoachning och etableringslotsar men där privata aktörer inte lyckats, långt ifrån. I stället har dessa aktörer på många olika sätt bemäktigat sig stora summor av våra skattepengar, utan att egentligen inte hjälpt arbetssökande.

De människorna som går igenom Afs system har olika behov och det kan visa sig längre in i arbetssökarprocessen att de behöver ett mer fördjupat stöd än vad som visade sig från första början vid inskrivningstillfället.

Vad det handlar om, och som Tomas Johansson (C) missar, är egentligen förväntningar. Vilka förväntningar ställs på Af? Kan det vara så att själva namnet på vår myndighet ger ett sken av disproportionerliga förväntningar på vad vi kan leverera? Förr hette vi Länsarbetsnämnden och kanske är det så att namnbytet till Af gav sken av att vi kan ge jobb på beställning?

Arbetslösheten i Sverige ligger på 7,7 procent, vilket är lågt jämfört med resten av EU. Människor med funktionsnedsättning får varje dag hjälp med anpassningar och andra insatser som underlättar deras vardag, vilket gör att arbetslösheten minskar.

Vi ska inte glömma att de som haft kontakt med Af är till större delen nöjda med våra tjänster och insatser enligt undersökningar. Medarbetare som jag möter varje dag gör en otrolig insats för arbetssökande i olika stadier i livet och med olika svårigheter. Vi hjälper människor ut i arbete. Kanske inte på den nivån som Tomas Johansson (C) förväntar sig. Men att outsourca vad Af gör, är naivt och farligt både ur ett samhällsekonomiskt och arbetsmarknadspolitisk perspektiv. Det kommer att öka arbetslösheten och placera människor i händerna på vinstdrivande aktörer som till skillnad från vad Tomas Johansson (C) verkar tro, inte skulle kunna hantera Afs komplexa ärenden.

Johan Blom

Särskild introduktion och uppföljningshandläggare, Arbetsförmedlingen SDH