Annons

Psykisk hälsa – en förutsättning för välfärden

Vi lever i det som av forskare betecknas som Brain economy, där dagens arbetsmarknad är annorlunda mot förr. I dag är det vår mentala kapacitet som står i fokus, på en arbetsmarknad som ställer krav på att vi ska vara alerta, kreativa, produktiva och innovativa personer som utvecklar det samhälle vi lever i. Vi lever i en tid då människors kreativitet och innovationsförmåga är motorn i den ekonomiska och sociala utvecklingen.
Debatt • Publicerad 12 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att klara av de samhällsutmaningar som vi ställs inför och Post-pandemin är det viktigare än någonsin att diskutera frågor om psykisk ohälsa, skriver Rene Jaramillo.
Att våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att klara av de samhällsutmaningar som vi ställs inför och Post-pandemin är det viktigare än någonsin att diskutera frågor om psykisk ohälsa, skriver Rene Jaramillo.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det ställer samtidigt krav på samhället, och vi kommer att behöva satsa ännu mer på psykisk hälsa och mentala förmågor för att kunna bygga långsiktigt hållbara och motståndskraftiga ekonomier. Det mentala kapitalet kommer att bli ännu viktigare i framtiden och vi behöver på allvar bidra till att utveckla den mentala hälsan och motverka psykisk ohälsa, vilken har ökat globalt i samband med pandemin. En god psykisk hälsa är en förutsättning för att klara ekonomin och att upprätthålla välfärden i vårt samhälle.

Region Kronoberg har en oerhört viktig roll i det uppdraget – både som vårdgivare och som arbetsgivare. Som vårdgivare handlar det om att ha verktyg och metoder för att möta en ökad psykisk ohälsa, om att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och säkerställa en god vård. Som arbetsgivare handlar det om att förstå våra medarbetares behov. Det vi kan se i dag är att människor inte bara drivs av hög lön på en arbetsplats, utan möjligheterna till återhämtning och att må bra på jobbet väger också tungt i valet av arbetsgivare.

Annons

Att våra medarbetare mår bra är en förutsättning för att klara av de samhällsutmaningar som vi ställs inför och under post-pandemin är det viktigare än någonsin att diskutera frågor om psykisk ohälsa och hur vi kan stärka den psykiska hälsan i samhället och på våra arbetsplatser, såväl inom offentlig sektor som i den privata sektorn.

Vi behöver ha en strategisk plan för hur vi kan utveckla det så kallade mentala kapitalet, Brain capital, och bygga motståndskraft. Covid-pandemin har visat hur sårbara vi människor är inför stora förändringar och hur vi påverkas negativt av isolering, social distans, arbetslöshet och ensamhet, vilket har lett till ökad psykisk ohälsa, ångest och stress. Vårt ekonomiska system bygger på förmågan att anpassa sig till oväntade och plötsligt uppkomna hot och att investera i psykisk hälsa är en förutsättning för att säkra välfärden.

Rene Jaramillo (M)

Annons
Annons
Annons
Annons