Annons

Rapporterna om bränder, snökaos, skyfall och värmerekord är skrämmande

Tv, tidningar och sociala medier är fyllda av rapporter om det förändrade klimatet. Förändringarna är skrämmande. Att vi måste vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna är vi ense om och att samhället måste bli fossilfritt, men som vanligt, är vi oense om hur detta ska göras.
Debatt • Publicerad 7 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Än mer skrämmande är att en del miljövänner tror att man kan klara allt genom att avbryta alla aktiviteter som försämrar klimatet. En omställning till ökad användning av elektrisk energi av ickefossilt ursprung är helt nödvändig för att nå de globala målen. Det kommer att kräva investeringar i nya fossilfria kraftkällor och utökad överföringskapacitet mellan landets olika elområden.

Nu riskerar den fossilfria kärnkraften att behöva stängas ned på grund av regeringens ovilja att fatta ett positivt beslut för slutförvaring av kärnkraftsavfall. Beslutet om att tillåta utbyggnad av mellanlagringen löser inte slutförvarsfrågan. Oviljan stavas MP och S oförmåga att sätta ner foten.

Annons

Självklart ska vi förändra industriprocesserna så att kol kan ersättas med fossilfri el, som omvandlas till den komponent som erfordras för att göra hela industriprocessen fossilfri. Projekt inom gruvdrift, stålframställning och batteritillverkning pågår nu i norra Sverige för att göra detta möjligt. Det elektriska behovet är oerhört stort, så stort att energiförsörjningen till södra Sverige kan bli avsevärt begränsad. Bristen kan inte ersättas av sol och vindkraftskällor enbart. Problemet kan mildras genom fortsatt drift av kärnkraften och eventuellt i en framtid med den nya generationen kärnkraft.

Till alla dessa investeringar behövs kapital, ett kapital som bara kan skapas genom att våra företag och vår befolkning tillåts generera det. Då kan vi inte tillåta oss att öka kapitalskatterna, förmögenhetsskatterna, införa familjeveckor eller sextimmars arbetsdag. Då kommer vi att missa målet, ett fossilfritt samhälle kräver investeringar. Det når vi inte med plastpåseskatt eller familjeveckor. Vi behöver en snabbare och mer rationell beslutsprocess.

Klimatrapporterna är skrämmande. Än mer skrämmande är att S viker ner sig i frågor där de tidigare försvarat industriföretagen och deras anställda. S kallar sig Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Deras verkliga namn är Maktpartiet Socialdemokraterna. Problemet stavas MP och maktbegär.

En regering, som samtalar med alla riksdagens partier, ledd av Moderaterna, är det alternativ som skulle tjäna Sverige bäst. Ge därför din röst i nästa val till Moderaterna.

Björn Svensson (M)

Ledamot Växjö kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons