Regeringen tar tag i utmaningarna

Monica Haider (S) ,
Foto:Stefan Fehrm

Lars Magnusson menar i sin replik i Smålandsposten den 5 juli att samhällsutvecklingen går åt fel håll. Jag instämmer i att det finns utmaningar i Sverige i dag och regeringen satsar också stort för att ta itu med dessa.

Vårt samhällsbygge blir starkare för var dag som går, vilket bland annat visar sig genom att allt fler har ett arbete att gå till och att arbetslösheten fortsätter att sjunka.

Nyligen skrev Konjunkturinstitutet också upp sin BNP-prognos till följd av ökade satsningar i bostadsbyggande och inom näringslivet.

Detta för även med sig att statsfinanserna stärkts, vilken innebär att satsningar på bland annat välfärden, skolan och polisen kommer att kunna göras. På så vis kommer ännu fler att känna trygghet, komma in på arbetsmarknaden och ha möjlighet att få en egen bostad.

Detta gäller om du precis kommit ut på arbetsmarknaden eller varit på den en längre tid, om du bott i Sverige sedan födseln eller sedan ett år tillbaka. I vårt samhällsbygge har alla en plats och vi bygger samhället tillsammans.