GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Regionernas flygbolag raserar fungerande vårdverksamhet

Regionerna bildar flygbolag (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA) finansierat av skattepengar. Samtidigt raseras en verksamhet som vårdmässigt och kostnadseffektivt fungerat sen 2003.
”Det vi vet är att patienterna har samma behov av fungerande transporter om fem månader och ska inte behöva utsättas för ansvarslöst tagna beslut”, skriver debattskribenterna med anledning av regionernas satsning på flygbolag.
”Det vi vet är att patienterna har samma behov av fungerande transporter om fem månader och ska inte behöva utsättas för ansvarslöst tagna beslut”, skriver debattskribenterna med anledning av regionernas satsning på flygbolag.
Foto: PETTER ARVIDSON
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi flygsköterskor, anställda vid Babcock Air Ambulance (BSAA) i Luleå, Umeå, Stockholm och Göteborg vill gärna ge mer information. BSAA flyger dygnet runt i Sverige, inom och mellan regioner. Patienterna har olika behov av högre medicinsk kompetens. Eller ska transporteras tillbaka till hemsjukhus.

Vi flyger kuvös/intensivvård och övriga specialtransporter med läkarteam och avancerad utrustning.

Förutom vid specialtransporter arbetar vi självständigt. Vi har specialistutbildning i iva/anestesi och vår flygmedicinutbildning uppdateras regelbundet. Patienternas tillstånd kan snabbt förändras vid flygning så varje plan är fullt utrustad med intensivvårdsapparatur.

Den viktiga logistiken sköts av flygkoordinationsscentral (OP) där rutinerad personal dygnet runt tar emot, prioriterar och samordnar beställningar från hela landet, bokar ambulanser och ser till att transportkedjan verkställs.

Piloterna är genom erfarenhet och BSAA:s fortbildning insatta i de medicinska risker som finns vid olika flygförhållanden och i förekommande fall hur den livsuppehållande apparaturen ska hanteras. Nya piloter inskolas av mer erfarna kollegor - så skapas samarbete och tillit som optimerar patient och flygsäkerhet.

Vi vill gärna granska KSA:s påstående om framtida förbättringar och vinster.

För att rättfärdiga sitt inköp av sex +fyra jetplan till priset av 1,2 miljarder fyller KSA upp kabinen med fler patienter, en sköterska ombord med sänkta krav på yrkeserfarenhet.

Vi anser att fler patienter riskerar den medicinska säkerheten. Antalet är beroende av vårdgrad och smittorisk, inte hur stor kabinen är.

Vi samordnar patienter i möjligaste mån men det kräver beställningar från samma sjukhus och landsända.

KSA planerar ”kostnadseffektivare samordning” vilket innebär att patienter får fler mellanlandningar och längre flygtid, trots att forskning visar på förvärrade sjukdomstillstånd av acceleration, turbulens och tryckskillnader.

Det är även svårt att hämta/avlämna fler än två patienter på grund av begränsad tillgång på ambulanser.

Valet av flygplan är ifrågasatt av flygbranschen.

När jetplan flyger korta sträckor ökar risken för tekniska problem och med ökning av Co2. Kostnaden för KSA är cirka 70 000 kronor per flygtimme (med alla kringkostnader) mot BSAA:s pris 30 000 (utan fasta extrakostnader).

Ett inköp av enbart jetplan förvånar när flygtiden i snitt är cirka 45 min och där 80 procent av transporterna beställs en dag i förväg.

Som jämförelse har Australien, sjutton gånger större än Sverige, tre jetplan för att flyga patienter från kust till kust. Resterande plan är samma typ som BSAA har och som vid inköp kostar mindre än hälften av KSA:s jetmaskiner.

Varför ska KSA ha sin personal boende på flygplatsen?

Patienterna transporteras mellan sjukhus och är initialt omhändertagna av professionella vårdlag.

Boende på bas ger dyrare omkostnader och fler sköterskor behöver anställas. Personal som tas från hårt ansträngda intensiv och operationsavdelningar.

Flest antal patienter flyger vi i Region Norrbotten där behovet av ambulansflyg är stort på grund av långa avstånd och väderlek ofta omöjliggör helikoptertransport. Men i KSA:s regi kommer Luleåbasen läggas ned.

Nio års kostsam planering - om fem månader ska KSA starta. Men det finns inga piloter, sköterskor, hangarer, koordineringscentral, flygtillstånd eller trovärdig budgetkalkyl.

KSA är inte heller intresserad att ta över den kunskapsbank med piloter och sköterskor som redan finns och kan förstärka patientsäkerheten.

Trots påtryckningar har inget förslag presenterats om hur övergången ska ske.

Det vi vet är att patienterna har samma behov av fungerande transporter om fem månader och ska inte behöva utsättas för ansvarslöst tagna beslut.

Flygsköterskor vid BSAA:s baser i Luleå, Umeå, Stockholm och Göteborg genom Marie Halldin, Mikael Volmer, Michèle Eklinder, Gun-Inger Edlund Kercoff

"Vi anser att fler patienter riskerar den medicinska säkerheten. Antalet är beroende av vårdgrad och smittorisk, inte hur stor kabinen är."

Läs mer