Annons

Replik: ”Att Alliansen nu påstår sig värna om personaltätheten klingar falskt”

Alliansen lyckas inte räta ut några missförstånd, skriver Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tingsryds vård- och omsorgsnämnd.
Debatt • Publicerad 21 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Carlberg (S) är andra vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Magnus Carlberg (S) är andra vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.Foto: Elvedin Basic

Företrädare för Alliansen skriver en debattartikel i syfte att ”räta ut en del missförstånd”. Tyvärr lyckas man inte riktigt. Alliansen fick mycket riktigt igenom sin budget. Inte tack vare stöd från några andra partier utan för att Alliansen bröt praxis och taktikröstade på Sverigedemokraternas budget för att få bort Socialdemokraternas förslag tidigt i omröstningsförfarandet.

Företrädare för Alliansen påstår i debattartikeln att det skilde 5,2 miljoner kronor mellan Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag när det gällde resurser till vård- och omsorgsnämnden. Det är felaktigt. Det skilde 6,1 miljoner kronor mellan våra förslag. Beloppet 5,2 miljoner kronor är skillnaden mellan den beslutade budgeten och Socialdemokraternas förslag.

Annons

Då vi misstänkte att Alliansens förslag skulle vinna ville vi försöka mildra effekterna för våra omsorgstagare och föreslog därför att Alliansens förslag om att höja avgifter för mat och matdistribution till omsorgstagarna skulle strykas. Ändringarna gick igenom tack vare stöd av Vänsterpartiet och två sverigedemokrater.

Alliansen röstade emot och övriga sverigedemokrater avstod. Ändringarna innebar att nämndens budget ökades med 0,9 miljoner kronor.

I Alliansens budgetförslag fanns en tydlig nedprioritering av personaltätheten inom vård- och omsorgsnämnden på 4 miljoner kronor 2024. Därefter skulle resurserna till personaltätheten minska med ytterligare 1 miljon för varje år fram till 2027. Totalt alltså 7 miljoner långsiktigt. Att Alliansen nu påstår sig värna om personaltätheten klingar falskt.

Alliansen kallade den 18 september till krismöte angående vård- och omsorgsnämndens ekonomi 2024. Där framkom att budgetförutsättningarna nu var ännu sämre och att det fattades 26 miljoner.

”Det är ju tack vare medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen och deras ansträngningar som kommunen har chans att få dessa två statsbidrag.”

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet agerade genom att ta fram förslag på åtgärder för att stärka vård- och omsorgsnämndens ekonomiska situation 2024. Främst genom förslag på hur vi fördelar kommande statsbidrag.

När det gällde det generella statsbidragen som presenterades i regeringens höstbudget så föreslog vi att dessa skulle fördelas till nämnderna och att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska situation beaktas. Även om 8,1 miljoner inte är tillräckligt så är vår ingång att de ändå ska användas för att rädda så mycket som möjligt av välfärden i denna lågkonjunktur.

Vi anser det rimligt att eventuella statsbidrag under 2024 för att minska andelen timanställningar och för att utöka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen, i sin helhet skall tilldelas vård- och omsorgsnämnden. Det är ju tack vare medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen och deras ansträngningar som kommunen har chans att få dessa två statsbidrag.

Vår förhoppning var att dessa förslag skulle bidra till att vård- och omsorgsnämnden 2024 kunde få förutsättningar att få ihop sin budget utan personalneddragningar. Tyvärr röstade Alliansen och Sverigedemokraterna ner våra förslag.

Fina ord om hur viktiga man tycker våra medarbetare är, det kan Alliansen kosta på sig. Men att prioritera resurser till samma medarbetare det är man inte lika frikostig med.

Våra medarbetare, äldre och sjuka förtjänar bättre!

Annons

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i vård- och omsorgsnämnden

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande

Maria Olausson (V), ledamot

Suzanne Thyborn (S), ledamot

Karin Bellenby (S), ledamot

Tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons