Annons

Replik: ”Företagen uppskattar inte politiskt käbbel”

Det räcker inte med att göra politiska utspel för att vända den nedåtgående trenden för Växjö kommuns näringslivsklimat.
Detta skriver centerpartisterna Andreas Olsson, Thomas Karlsson och Claes Bromander i en replik.
Debatt • Publicerad 21 juni 2024 • Uppdaterad 4 juli 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Andreas Olsson (C).
Andreas Olsson (C).Foto: LENA GUNNARSSON

Att vilja förändra i positiv riktning utan ett starkt ledarskap, en tydlig agenda och målbild är näst intill omöjligt.

I den återvändsgränden har Växjö kommun hamnat när det gäller det sviktande företagsklimatet och jobbtillväxten. Nu senast aktualiserad i samband med Svenskt Näringslivs presentation av de parametrar som bedömer företagsklimatet. Den nedåtgående trenden sedan ett antal år tillbaka i Växjö kommun fortsätter trots olika politiska initiativ och en rad debattinlägg i frågan. Vilket nu senast lyfts fram i debattartikel av Pernilla Tornéus (M), Jon Malmqvist (KD) och Christina Rosén (L).

Annons

Och här ligger troligen också förklaringen inbyggd. Det räcker inte med att göra politiska utspel och lägga förslag i kommunhusets sammanträdesrum om de sedan inte efterlevs i organisationen och genomsyrar vardagsarbetet på alla kommunala nivåer. Därtill måste företagen och civilsamhället involveras och göras delaktiga både när det gäller olika aktiviteter, målbilden och visionen om framtiden.

”Glöm inte att det finns många i vår omvärld som har sina rötter i Växjöregionen”

Växjö står utan tvekan inför en utmaning och vi föreslår att man börjar med att prioritera fyra åtgärder som kommunen direkt kan påverka självt:

1. Tydliggör ledarskapet kring att företagen, jobben, tillväxten och utvecklingsfrågorna är en förutsättning för att öka skatteintäkterna och därmed garantera resurser till välfärden. Detta har tidigare varit Växjös signum. Oavsett om kommunalrådet Bo Frank, Carl-Olof Bengtsson, Carin Högstedt eller Per Schöldberg suttit vid styråran har det funnits stor politisk konsensus kring vikten av ett bra företagsklimat. Enighet och bra samarbete är ett framgångskoncept. Företagen uppskattar inte politiskt käbbel!

2. Kommunens tjänstepersoner måste kontinuerligt utbildas i policyn om ”Att möta företagare” som antogs av kommunfullmäktige i början på 2000-talet. Den handlar om att visa respekt för företagarnas villkor. Tänka i banor av service, tillgänglighet och professionell rådgivning; inte maktutövning och fyrkantig tillsyn.

3. Näringslivsavdelningens status måste höjas och få ett övergripande ansvar gentemot förvaltningar och bolag. Näringslivschefen ska vara direkt underställd kommunchefen och ha direktaccess till den högsta politiska ledningen.

4. Satsa på att investera i levererande och värdeskapande nätverk där företagen sätter agendan. Involvera även universitetet, kultur- och idrottslivet. Glöm inte att det finns många i vår omvärld som har sina rötter i Växjöregionen. Och som gärna blir ambassadörer och jobbar aktivt för att stödja och marknadsföra vår kommun.

Andreas Olsson, gruppledare för Centerpartiet i Växjö

Thomas Karlsson (C), ledamot i nämnden för Arbete & Välfärd

Claes Bromander (C), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons