Annons

Replik: ”Jag förundras åter och blir ännu mer förskräckt”

Den 1 juli publicerades insändaren ”Svårt att få fakta rätt kring sjukhusbygget?” där Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, besvarade insändaren ”Lätt att förundras över sjukhusbygget”. Nu kommer en replik på det svaret.
Replik • Publicerad 7 juli 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centrallasarettet i Växjö.
Centrallasarettet i Växjö.Foto: David Johansson

Tyvärr tog Mikael Johansson inte upp flera väsentliga frågor i sitt svar. Han hoppade bland annat över om miljökonsekvenser av att flytta sjukhuset till Räppe, om platsens lämplighet samt varför Regionen Kronoberg inte låter detaljplanen bli klar innan man lägger ner hundratals miljoner på projektet.

I övrigt vill jag kommentera följande:

Annons

Regionen köpte mark som ännu inte går att bygga på. ”Priset för tomten och detaljplanearbetet är ju pengar som vi vid en försäljning skulle få tillbaka” skriver Johansson. Men om detaljplanen inte går igenom har regionen för cirka 100 miljoner köpt och planerat ett allemansrättsligt tillgängligt rekreationsområde. Marken omfattas av byggnadsförbud/strandskydd där man sannolikt inte ens kan bygga ett båtskjul. Kan detta vara värt 100 miljoner?

Regionen handlade upp en byggfirma i april 2021 för att enligt Johansson få stöd och hjälp att ta fram förstudie och programhandlingar. Men man behöver ingen byggfirma för detta! Regionen har på skattebetalarnas bekostnad genom avtalet kringgått det som borde blivit en konkurrensutsatt upphandling av den eventuellt nya sjukhusentreprenaden.

Varför togs inriktningsbeslut i maj 2019 utan att ha med trafikfrågan? Fortfarande finns ingen vägplan för hur Stora Räppevägen ska anslutas till riksväg 23. Den olycksdrabbade Norrleden ligger inte med i Trafikverkets nationella plan.

Johansson skriver att grunden för inriktningsbeslutet och redovisad kostnad på 4,9 miljarder var att det skulle byggas ett ”nytt men likadant ”CLV. Detta är inte sant! I regiondirektörens förstudie – daterad 2019-04-11 – står att man ska ”skapa framtidsinriktade lokaler för modern vård” och ”Vid byggande av ett nytt sjukhus kommer hänsyn kunna tas till nya krav och förutsättningar … ”. Den redovisade kostnaden 4,9 mdr synes mer ha varit ett sätt att underlätta beslutsfattandet än verklig kostnad.

Efter beslutet inser regionen plötsligt att det behövs 30 000 mer kvadratmeter och höjer kostnaden med 3 mdr. Detta innebär ett kvadratmeterpris på orimliga 100 000 kronor.

Johansson skriver ”Vi har redan i dag över en miljard i egna medel (exklusive pensionsmedel).” Min kommentar är att enligt årsredovisningen 31 dec 2021 uppgår det egna kapitalet till 2,7 miljarder (mdr). Då har regionen "glömt" att ta upp en verklig pensionsskuld med 2,6 mdr som avser pensioner intjänade före år 1998. Justerar man för pensionsskulden så sjunker det egna kapitalet till 0,1 mdr. Regionen har nyligen klubbat ett nybygge i Ljungby för miljardbelopp. De ”egna medlen” förefaller obetydliga i det totala sammanhanget.

”Jag förundras åter och blir ännu mer förskräckt av bristen på fakta.”

Johansson inledde sin replik i Smp med att ”om man ska uttrycka sina åsikter i en insändare borde man få rätt på fakta.” Han fortsätter ”När de ekonomer som i dag arbetar i vår verksamhet, som har både kompetens och insyn, tittar framåt ser de att vi kommer ha cirka 4,4 miljarder i egna medel 2030.” Regionens högste politiker ägnar sig här åt vilda gissningar om pengaflöde långt in i framtiden. Jag förundras åter och blir ännu mer förskräckt av bristen på fakta.

Jan-Olof Olson, arkitekt

Annons
Annons
Annons
Annons