Annons

Replik: ”Landshövdingen borde argumentera för vitt snus”

”Landshövdingen, myndighetschef för statliga länsstyrelsen, visar på dåligt omdöme när hon ger sig ut i en politisk fråga med partipolitisk dimension”, menar Oliver Rosengren (M).
Debatt • Publicerad 12 juni 2024
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oliver Rosengren (M).
Oliver Rosengren (M).Foto: Calle Rydqvist

Landshövdingen, polischefen och sjukvårdens högste chef, regiondirektören, tar strid mot det vita snuset. Argumentationen saknar inte bara grundläggande förståelse för skillnaden på kausalitet och korrelation, utan vittnar dessutom om tre allvarliga brister hos respektive hög offentlig chef.

Landshövdingen, myndighetschef för statliga länsstyrelsen, visar på dåligt omdöme när hon ger sig ut i en politisk fråga med partipolitisk dimension, som dessutom var aktuell i den pågående Europavalrörelsen. Landshövdingen borde tvärtom argumentera för vitt snus utifrån länsstyrelsens folkhälsouppdrag. Moderaterna i Kronoberg anser att folkhälsofrämjandet är en uppgift som ska fråntas länsstyrelsen. Redan idag delas uppgiften mellan länsstyrelserna och regionerna. Det är ett för skattebetalarna kostsamt dubbelarbete.

Annons

Polischefen har allvarliga problem på sitt bord. Gängkriminalitet, välfärdsbrottslighet och höjd terrorhotnivå. Nyligen visade det sig att gängkriminella gör terroruppdrag för iranska regeringen. Otryggheten i Sverige är ett centralt samhällsproblem. Alla offentliga myndigheter behöver prioritera med begränsade resurser. Uppklarningsgraden vid sexualbrott och inbrott är låg, våldsdåd lika så. Polisen behöver bli mer synlig. Det kan knappast vara en prioriterad uppgift för polismyndighetens högsta lokala chef att debattera mot laglig konsumtion av tobaksfritt snus. Förekomsten minskar sannolikt smugglingen av cigaretter och andra substitut.

Regiondirektören är sjukvårdens högste chef. Utan vitt snus skulle fler personer dö av rökning. Sverige har lägst andel rökare, 6 procent av den manliga befolkningen, att jämföra med snittet på 25 procent i EU. Det är en logisk följd av att omkring en miljon svenskar föredrar bruk av snus i stället för att röka cigaretter. Svenskt snus innehåller (Livsmedelsverket har reglerat fram gränsvärden) mycket låga halter nitrosaminer och bens(a)pyrener, som annars är skadliga ämnen i annan rökfri tobak. Om snusarna slutade snusa skulle de antagligen röka, och därmed höjd risk för lungcancer eller andra rökningsrelaterade åkommor. Det borde regiondirektören tvärtom motverka.

”En tillståndshavare får betala för tillsyn, även om inga fel uppmärksammas. Det kan jämföras med att som bilförare bli stannad för en trafikkontroll, inte ha begått några fel, men ändå betala en avgift för kontrollen.”

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO, 2019:2) har undersökt samhällskostnaderna för snuset och konstaterar att intäkterna från snusskatten är fem gånger högre än samhällskostnaderna för snuset. Det innebär att snusarna subventionerar icke-snusarna med flera miljarder varje år.

Moderaterna i Kronoberg vill därför sänka skatten på tobakssnus till den nivå som motsvarar samhällskostnaderna och helt slopa skatten på vitt snus, eftersom det inte finns några omedelbara samhällskostnader som inte regleras genom andra avgifter (exempelvis är nedskräpning bötesbelagt).

Det skulle i genomsnitt innebära ungefär 10 kronor lägre pris per dosa. Studier beräknar priskänsligheten för snus till -0,1, vilket innebär att en prisökning på 10 procent endast leder till en konsumtionsminskning på 1 procent (Nguyen et.al., 2012). Omvänt skulle då en prissänkning på 10 procent bara förväntas leda till en konsumtionsökning på 1 procent.

Butiker som säljer tobaksprodukter står under tillsyn och betalar flera tusen kronor i avgift. En tillståndshavare får betala för tillsyn, även om inga fel uppmärksammas. Det kan jämföras med att som bilförare bli stannad för en trafikkontroll, inte ha begått några fel, men ändå betala en avgift för kontrollen. Moderaterna i Kronoberg har därför föreslagit att tillsynsavgiften för tobak ska avskaffas, straffavgifterna vid fel bör höjas kraftigt och tobaksfritt snus bör inte inkluderas i lagstiftningen om tillstånd och tillsyn för tobaksförsäljning. Resurserna bör koncentreras till jakten på organiserad brottslighet, exempelvis smuggling.

Landshövdingen borde inte delta i valdebatter i partipolitiskt aktuella frågor. Polischefen borde fokusera på grova brott och invånarnas trygghet. Regiondirektören borde inte argumentera för åtgärder som riskerar fler med allvarlig sjukdom.

Oliver Rosengren (M)

Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg

Läs tidigare inlägg i debatten:

Annons
Annons
Annons
Annons