Annons

Replik: Man gör ett jättemisstag om man flyttar ut sjukhuset från centrum

Olof Thedin, arkitekt och stadsplanerare, svarar Ingemar Swalanders (M) debattartikel om varför Helsingborg är ett avskräckande exempel för Region Kronoberg.
Debatt§ • Publicerad 9 maj 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Illustration av ett nytt sjukhus Växjö.
Illustration av ett nytt sjukhus Växjö.Foto: Region Kronoberg

När jag första gången hörde att ombyggnaden av Helsingborgs sjukhus var ett huvudargument för att inte bygga nytt vid vårt nuvarande sjukhus, gick jag igenom allt som skrivits om sjukhusfrågan i Helsingborgs Dagblad. Där finns berättelsen om hur man i Helsingborg projekterat och påbörjat utbyggnaden åt sydost. I ett sent skede kom man fram till att sammankopplingen mellan det nya och det gamla inte skulle fungera. Man utredde då möjligheten att bygga åt nordväst och kom där fram till att man dels måste riva tre, för 120 miljoner kronor nyrenoverade byggnader, samt att den föreslagna byggnadsvolymen skulle bli så hög att länsstyrelsen ̈förmodligen inte skulle acceptera den nödvändiga detaljplaneändringen. Tillbyggnaden skulle störa stadssiluetten med Kärnan. Man hade i det läget inget annat val än att bygga ett helt nytt sjukhus!

Vid utvärderingen av varför det blev så fel i Helsingborg kom man fram till att det berodde på en tystnadskultur! Har vi månne en sådan också i Region Kronoberg?

Så här förväntas Ljungby lasarett se ut när nybyggnationen blir färdig 2030.
Så här förväntas Ljungby lasarett se ut när nybyggnationen blir färdig 2030.Foto: Region Kronoberg
Annons

Helsingborgs sjukhus byggdes i en enda etapp, med avloppsrören ingjutna i betongbjälklagen. Var man än bilar i betongen hörs det i hela byggnaden. CLV är byggt i etapper, med avloppsrören i kulvertar. Byggt som ett Lego-hus, med möjlighet att bygga till. Regionens fastighetsavdelning har planerat klokt med en långsiktig plan. Är det fastighetskontorets kompetens Swalander (M) ifrågasätter?

I Malmö, Ljungby, Skövde, Örebro, Linköping, Göteborg, Eskilstuna, Nyköping, Södertälje, Huddinge, Uppsala, Stockholm, Danderyd, Umeå, Ängelholm, Värnamo, Kungälv, Sala, Mora och Ersta bygger man om och till sjukhusen.

Malmö sjukhusområde nominerades nyligen till Sveriges arkitekters finaste planpris med motiveringen: ”Genom att stanna kvar mitt i Malmö, utveckla befintliga sjukhusbyggnader och lyfta det offentliga rummet illustrerar omvandlingen av Malmö sjukhus hållbart stadsbyggande i praktiken. Genom att väva ihop Malmö sjukhus med resten av staden blir det en självklar del av invånarnas vardag, med parker, konst och restauranger tillgängliga för alla.”

Samtidigt som Swalander (M) ännu en gång hänvisar till Helsingborg för att inte bygga vidare på CLV-området har han varit med och beslutat att Ljungby lasarett skall byggas om och till. I Ljungby är det tydligen inga problem med arbetsmiljön, patientsäkerheten och personalrekryteringen vid om- och tillbyggnaden!

Det känns bedrövligt att sjukhusskandalen i Helsingborg fortfarande, enligt Swalander (M), skulle utgöra ett huvudargument för ett av de största och viktigaste besluten som någonsin fattats av region Kronoberg.

Olof Thedin, arkitekt MSA

Annons
Annons
Annons
Annons