Annons

Så skapas större trygghet för alla barn i Sverige

En forskningsrapport som presenterades i december och som tagits fram på uppdrag av DO har identifierat skillnader i socialtjänstens insatser för barn och unga. Det framkommer i rapporten att socialtjänsten inte alltid gör en bedömning utifrån det enskilda barnets situation utan att bedömningen påverkas av föreställningar om vissa grupper vilket kan leda till diskriminering.
Debatt • Publicerad 5 mars 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barn som växer upp i Sverige ska alltid, oavsett var de bor, få de bästa förutsättningarna, skriver artikelförfattarna.
Barn som växer upp i Sverige ska alltid, oavsett var de bor, få de bästa förutsättningarna, skriver artikelförfattarna.Foto: Janerik Henriksson/TT

Barn som växer upp i Sverige ska alltid, oavsett var de bor, få de bästa förutsättningarna. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. De barn som har föräldrar som brister i sin föräldraförmåga måste därför få hjälp tidigt och på rätt sätt. Mer måste göras för att säkerställa att detta faktiskt sker. Dels utifrån de brister som den nya rapporten identifierar, men även på andra områden. Centerpartiet har därför ett antal förslag för att förbättra utsatta barns villkor.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att se till att barn som far illa får det skydd och stöd som de behöver. Tyvärr har socialtjänsten i dag för få verktyg för att utföra detta uppdrag.

Annons

Det är socialtjänstens utredningar som ligger till grund för besluten när det gäller frivilliga insatser, mellantvång och tvångsomhändertagande av barn. Vi i Centerpartiet anser att det behövs göras mer för att säkerställa att de som utför utredningarna har rätt utbildning och att de beslut som fattas är ordentligt underbyggda. Mer enhetliga utredningsmetoder skulle säkerställa att besluten som fattas är till barnets bästa. För det som är det bästa för barnet måste alltid stå i centrum. Vi vill därför dessutom att socialtjänsten ska kunna tala med barn i alla barnärenden utan krav på vårdnadshavares samtycke och utan att vårdnadshavare är närvarande – för att garantera att alla barn kommer till tals.

Många barn och ungdomar som begår grova brott har tidigare haft kontakt med Socialtjänsten. Men myndigheten har i dag begränsade möjligheter att kräva att familjen genomgår behandlingar och åtgärder utan föräldrarnas samtycke– så kallat mellantvång – om barnets riskbeteende beror på brister i föräldraförmågan. Insatserna som erbjuds är i stället frivilliga om inte situationen är så allvarlig att ett tvångsomhändertagande är aktuellt. Lagstiftningen måste därför ses över så att fler tvingande insatser kan ske i ett tidigare skede.

När ett barn omhändertas på grund av allvarliga brister hos föräldrarna finns alltid en strävan att barnet så snabbt som möjligt ska återförenas med sina föräldrar. De allra flesta barn mår långsiktigt bäst av att vara hos sina föräldrar. Samhället måste också ha en förståelse för att föräldrar är olika. Föräldrar måste tillåtas att ha egna svårigheter som inte lättvindigt ska tolkas som brister i föräldraförmågan. Det bästa är oftast att med stöd och hjälp se till att ett barn kan bo kvar hos sina föräldrar i stället för att omhänderta barnet. Samtidigt ska ett barn självklart aldrig vara kvar i en skadlig hemmamiljö. Det är därför viktigt att i varje fall kunna göra en individuell bedömning om av som är det bästa i det enskilda fallet.

Vi tror att dessa åtgärder skulle skapa en större trygghet för alla barn i Sverige. För alla barn ska, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har, få de bästa förutsättningarna.

Martina Johansson, C riksdagsledamot ansvarig för familjerättsfrågor

Sofia Nilsson, C riksdagsledamot talesperson för omsorg och psykisk hälsa

Yaman Masri, kandidat till kommunfullmäktige i Växjö samt ledamot i Centerpartiets nationella nätverk för sociala frågor

Annons
Annons
Annons
Annons