Annons

Satsa på kvinnors hälsa och framtid

Låt kvinnor få bära på framtidsdrömmar om ett smärtfritt och välmående liv. Det skriver representanter för Kristdemokratiska kvinnoförbundet som presenterar en rad förslag för att förbättra för de kvinnor som drabbats av sjukdomen endometrios.
Debatt • Publicerad 18 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera kvinnor som sökt vård för endometrios runt om i landet berättar att deras symtom har bortförklarats av läkare som "vanlig mensvärk" eller mötts av uttrycket att "det gör ont att vara kvinna", skriver artikelförfattarna.
Flera kvinnor som sökt vård för endometrios runt om i landet berättar att deras symtom har bortförklarats av läkare som "vanlig mensvärk" eller mötts av uttrycket att "det gör ont att vara kvinna", skriver artikelförfattarna.Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Alla kvinnor bär på framtidsdrömmar och en önskan om att leva ett välmående liv. De kvinnor som lever med endometrios lider ofta i det tysta av något som är mer smärtsamt än "bara mensvärk". Ungefär tio procent av alla kvinnor med mens har också endometrios.

Vi vill vara en röst för dem.

Annons

Vi vill uppmana den "feministiska regeringen" att fokusera på sjukvården för verklighetens kvinnor, i motsats till de symbolfrågor som lyfts på regeringens bord inom jämställdhetsområdet.

Vi menar att kunskapen om endometrios fortfarande är för låg. Flera kvinnor som sökt vård runt om i landet berättar att deras symtom har bortförklarats av läkare som "vanlig mensvärk" eller mötts av uttrycket att "det gör ont att vara kvinna". Patienter har även nekats smärtlindring trots att de både har kräkts och svimmat till följd av de kraftiga smärtorna, med flera dagars blödningar som följd. 25-50 procent av kvinnorna med endometrios är även ofrivilligt barnlösa.

Det är hög tid att agera i frågan.

Endometrios är en komplex sjukdom som orsakar svåra smärtor. Det innebär, kortfattat, att det växer livmoderslemhinna utanför livmodern. Den kan leda till både inflammationer och sammanvävningar som förstärker smärtan ytterligare. Det tar i snitt åtta år att överhuvudtaget få rätt diagnos från det att smärtan är onormal, trots många och upprepade besök inom vården. Vi menar att det tar för lång tid för kvinnan att kunna ta emot rätt hjälp. Den måste komma betydligt snabbare än så.

Att leva med smärta för dessa kvinnor innebär ett stort lidande och får konsekvenser i nära relationer, men också för studier, arbetsliv och ekonomi. Hög sjukfrånvaro leder till ökade kostnader, både för individen och för samhället. Även förståelsen från arbetskollegor och chefer är viktig. Kunskapen om sjukdomen måste öka i samhället och vetskapen om hur ett liv med den smärtsamma sjukdomen upplevs av kvinnorna som har den.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill i dag presentera en rad förslag för att förbättra för de kvinnor som drabbats av endometrios. Vi anser att det behövs större satsningar inom den medicinska forskningen om endometrios. Ungdomsmottagningar måste snabbare uppmärksamma flickor med menstruationsbesvär, i syfte att upptäcka endometrios i tid. Vårdcentraler måste likt Region Kronoberg ha skriftliga rutiner vid misstanke om att patient har drabbats av sjukdomen endometrios, men också elevhälsan. Det behövs en rutin för samarbete mellan barn-, ungdoms- och kvinnosjukvården. Det finns ett endometriosteam inrättat i Kronoberg, vilket finns som hjälp när behandling inte fungerar. Teamet består av 3–4 läkare, barnmorska/sjuksköterska, kurator och sjukgymnast. Vid behov kan då även sexolog och smärtrehab kopplas in. Detta är goda exempel, men så ser det tyvärr inte ut i hela landet. Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill därför att det upprättas ett endometrioscentrum/team i alla regioner, i syfte att erbjuda likvärdig vård och behandling för kvinnor i hela landet. 

Kvinnosjukvården förtjänar att tas på allvar. Det är hög tid att förstärka och utveckla endometriosvården. Låt kvinnor få bära på framtidsdrömmar om ett smärtfritt och välmående liv. Nu kraftsamlar vi tillsammans för att förverkliga den längtan.

Sarah Havneraas, förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK)

Malin Stadig Lundgren, förbundsstyrelseledamot Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK)

Annons
Annons
Annons
Annons