Annons

Satsning på Kommunals grupper krävs!

Under två tuffa år har Kommunals medlemmar inom Region Kronoberg arbetat hårt under pressade arbetsförhållanden inte minst beroende på covid-19. Som belöning för detta hårda arbete valde det borgerliga minoritetsstyret, stödda av SD, att slopa det förhöjda ob-tillägget för lokalvårdare, undersköterskor, skötare, servicepersonal med flera. Detta är en stor skandal som visar på den politiska ledningens bristande uppskattning för det arbete vi kommunalare utfört under en svår tid.
Debatt • Publicerad 18 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi förstår inte vad skillnaden är mellan kommunalare och andra medarbetare när det gäller kompensation för arbete på obekväm arbetstid. En orättvisa på hög nivå!”, skriver styrelsen för Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg genom Jenny Sjöström.
”Vi förstår inte vad skillnaden är mellan kommunalare och andra medarbetare när det gäller kompensation för arbete på obekväm arbetstid. En orättvisa på hög nivå!”, skriver styrelsen för Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg genom Jenny Sjöström.Foto: MAXIM THORÉ

Vi har noterat att minoritetsstyret nu har lagt ett besparingskrav på oerhört stora summor som kommer att drabba hälso- och sjukvården hårt. Självklart får detta inte gå ut över de rättmätiga lönekrav som Kommunal har. Under våren 2021 valde det borgerliga minoritetsstyret att tillskjuta pengar i lönerevisionen, vilket är ett första steg. Dock var det pengar som långt ifrån kompenserar det som våra medlemmar har förlorat i och med slopandet av det förhöjda OB-tillägget. Vi förutsätter därför att man ifrån regionens sida i 2022 års lönerevision kompenserar för det bortfall som det borttagna förhöjda ob-tillägget innebär.

Till saken hör att andra yrkesgrupper inom Region Kronoberg fått behålla förhöjningen. Vi förstår inte vad skillnaden är mellan kommunalare och andra medarbetare när det gäller kompensation för arbete på obekväm arbetstid. En orättvisa på hög nivå!

Annons

Det stora besparingskravet får heller inte hota genomförandet av att skapa heltidstjänster för våra yrkesgrupper. Det är inte okej att Kommunals medarbetare ska tvingas till ofrivillig deltid.

Inom hälso- och sjukvården ska våra medarbetare också ha rätt till en god arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor inkluderande hållbara arbetstider. Detta får inte tummas på!

Vi vill åter vara tydliga med att Kommunal kommer att arbeta för att regionen under nästa mandatperiod kommer att styras av politiker som förstår att också ta tillvara och uppskatta de arbetsinsatser vi kommunalare gör för medborgarna i Kronoberg!

Styrelsen för Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg

Genom Jenny Sjöström

Annons
Annons
Annons
Annons