Annons

SD vill att kyrkan ska vara tydlig med sin kristna identitet och inte tona ner Jesus

Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid har gjort.
Debatt • Publicerad 12 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell i dag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden om migration och klimat.

Annons

När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9 procent av Sveriges befolkning medlemmar. Siffran är nu nere på runt 55 procent. Kärnuppdragen ska vara gudstjänst, undervisning, diakoni, själavård och mission anser vi Sverigedemokrater. När skandalerna duggar allt tätare flyr medlemmarna. Sveriges radio kunde visa för några år sedan hur höga företrädare gjort vidlyftiga utlandsresor där man låtit svenska kyrkan betala lyxhotell. Senaste numret av Kyrkans tidning, där man önskar glad sommar, pryder en heltäckande kvinna omslaget. Vilka signaler ger det? Vi har en ärkebiskop, vars valspråk är ”Gud är stor”, som kramar islam och är kritisk till språkkrav för medborgarskap. Att valspråket är snarlikt islamisternas ”gud är störst” är ingen tillfällighet.

En kvinnlig präst dömdes nyligen till villkorligt straff för att ha smugglat ut en utvisningshotat man från Migrationsverkets förvar i Gävle. Expressen har avslöjat Svenska kyrkans nära samarbete med Muslimska brödraskapet. Kyrkan har med kommunens stöd och kyrkoskatt agerat härbärge för ensamkommande och andra illegala.

En fortsatt socialdemokratiskt styrd kyrka är en garant för fortsatt medlemsflykt från Svenska kyrkan. En garant för att Svenska kyrkan ska fortsätta vara en svensk kyrka är en röst på Sverigedemokraterna. Jesus ska få ta plats i vår fina domkyrka i stället för att tonas ner. Vi vill ge kyrkan ro att vara kyrka. SD:s nomineringsgrupp till kyrkofullmäktige i Växjö pastorat lyfter fram våra förslag:

• En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet

Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

• En synlig kyrka

Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

• Omsorg om kulturarvet

Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.

Michel Bergendorff (SD)

Annons

Pernilla Wikelund (SD)

Christer Svensson (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons