Annons

Seniorer är vår drivkraft

Ett tryggt och värdigt åldrande innebär att man ska kunna leva ett aktivt liv med inflytande över sin vardag hela livet. Att våra äldre ska ha kvar en så god livskvalitet som möjligt med respekt för varje individs oberoende och individuella behov är därför vägledande i våra beslut.
Debatt • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I regionen och kommunerna medverkar vi till att driva omställning till god och nära vård där primärvården och hemsjukvården ska utgöra navet”, skriver artikelförfattarna.
”I regionen och kommunerna medverkar vi till att driva omställning till god och nära vård där primärvården och hemsjukvården ska utgöra navet”, skriver artikelförfattarna.Foto: Hasse Holmberg / TT

En självklar utgångspunkt är att seniorer är individer med olika behov och önskemål. I en hållbar äldrepolitik måste den enskildes behov stå i centrum och individuella anpassningar vara en central del. God vård med hög kompetens, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag ska därför vara en självklar del av basutbudet och erbjudas alla äldre.

I regionen och kommunerna medverkar vi till att driva omställning till god och nära vård där primärvården och hemsjukvården ska utgöra navet. Ett större utbud av vårdmöten är en del av omställningen. De senaste årens pandemi har också visat att en utveckling av de digitala mötena kan innebära fördelar för både vårdtagare och anhöriga och öka kvaliteten av den totala vård som erbjuds – men där traditionella vårdmöten alltid ska kunna erbjudas.

Annons

Vi Kristdemokrater driver också på en utveckling för att öka den medicinska kompetensen och kvaliteten inom vården i både kommuner och regionen. I Växjö och Markaryd innebär det initiativ för att öka antalet specialisttjänster för både sjuksköterskor och undersköterskor. Vi önskar också se en ökad läkarnärvaro i den kommunala regin. I Lessebo motsätter vi oss att de fyra särskilda boenden läggs ner och centraliseras till ett boende inne i Lessebo. Vi tror inte att det är vägen till ökad tillgänglighet och trygghet.

Den ofrivilliga ensamheten är en annan viktig fråga. Ensamhet är en folksjukdom som skördar lika många liv som rökning. I Kronoberg har vi lagt förslag för att motverka ensamhet genom att bland annat införa ”gemenskap på recept” och i Växjö kommun är vi först i landet med ”ensamhetsscreening”, där vi inkluderar individernas upplevelse av sitt sociala nätverk i biståndsbedömningen. Detta i syfte att förebygga ensamhet. Ett ökat stöd till anhörigvårdare är en annan del av det förebyggande och stödjande arbete som vi vill prioritera.

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på balanserade och väl avvägda beslut för att våra resurser skall användas på ett bra sätt för så många som möjligt. Ett ökat antal unga och äldre personer och en minskad andel personer i arbetsför ålder gör utmaningen extra stor. Vi vill ta vår del av ansvaret för välfärden men tycker att det är viktigt att erkänna att vi inte kan lova allt till alla. Det offentliga kommer inte att kunna tillmötesgå allas önskemål. Vårt löfte är emellertid att vi kommer att prioritera välfärdens kärna där en trygg vård och omsorg för våra äldre, sjuka och sköra har högsta prioritet.

Vi kristdemokrater vill bygga ett samhälle som håller samman. Vi tror att omsorgen om våra sköraste medborgare är ett viktigt mått på ett samhälles etiska nivå. Vårt uppdrag som politiker är att uppmuntra och möjliggöra delaktighet, ta bort de hinder som begränsar vårdens kvalitet. Värdighet, frihet och självbestämmande har ingen åldersgräns – och ska bevaras. Det okränkbara människovärdet är bestående – och ska bevakas.

Anna Zelvin, (KD) Växjö

Eva Johnsson, (KD) Region Kronoberg

Bodil Jonsson, (KD) Lessebo

Berit Larsson, (KD) Markaryd

Gerd Lansler, (KD) Ljungby

Christer Brincner, (KD) Alvesta

Annons

Christina Lindqvist, (KD) Uppvidinge

GunnBritt Cedergren, (KD) Älmhult

Annika Gustafsson, (KD) Tingsryd

Annons
Annons
Annons
Annons