Situationen bättre – men mer behövs

Magnus P. Wåhlin (MP)/ Maria Ferm (MP) ,
Steg för steg förbättras situationen för ensamkommande – men mer behövs, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) och Maria Ferm (MP).
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Steg för steg förbättras situationen för ensamkommande – men mer behövs, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) och Maria Ferm (MP).

De senaste månaderna har oron varit stor bland ensamkommande barn och de som arbetar med dem. Efter att Migrationsverket förra året gjort en ny tolkning av utlänningslagen riskerar många att bara beviljas tillfälliga uppehållstillstånd fram till sin 18-årsdag, och därefter utvisas.

Miljöpartiet har arbetat hårt under lång tid för att åstadkomma förbättringar för den här gruppen. Nu har regeringen äntligen kunnat lämna ett lagförslag till riksdagen. Miljöpartiet har varit starkt pådrivande för lagförslaget som innebär att barn som har tillfälliga uppehållstillstånd och studerar på gymnasiet ska kunna beviljas längre uppehållstillstånd för att kunna gå klart sin utbildning. Därefter får de ytterligare tid på sig att antingen etablera sig på arbetsmarknaden och i så fall få permanent uppehållstillstånd eller kunna söka uppehållstillstånd på någon annan grund.

Detta är en väldigt viktig förändring för alla ungdomar som beviljas kortare tillfälliga uppehållstillstånd framöver eftersom de, så länge de studerar, slipper oroa sig över att deras tillfälliga uppehållstillstånd inte ska förnyas när det går ut, och att de då måste lämna landet. Det kommer göra det enklare för ungdomarna att fokusera på sina studier. Särskilt viktig är förändringen också för de ensamkommande som saknar ordnat mottagande i hemlandet, men riskerar att utvisas dit när de fyller 18 år. Dessa ungdomar, varav många är från Afghanistan, kommer i och med förslaget få stanna i Sverige.

Detta är ett viktigt besked till de som känner oro inför framtiden. Dessutom kommer det kritiserade systemet för åldersbedömningarna göras om och bli mer rättssäkert. Åldersbedömningar ska göras tidigare i asylprocessen och vara möjliga att överklaga.

Men det är inte det enda som kommer behövas. Vi har nåtts av oroväckande rapporter om självmordsförsök och ökad psykisk ohälsa bland gruppen ensamkommande. På Miljöpartiets initiativ har regeringen nu beslutat att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn under Socialstyrelsen.

Ytterligare en viktig åtgärd för att öka tryggheten som Miljöpartiet vill se är att de som fått sin ålder uppskriven eller fyller 18 inte rivs upp från sitt närsamhälle och tvingas flytta, utan kan fortsätta på sin skola och bo kvar i kommunen.

Att vi klarar att ge ensamkommande unga ett gott mottagande och motverkar de uppkomna problemen är viktigt inte bara för de enskilda barnens skull, utan för samhället som helhet. Barnen behöver trygghet för att kunna bygga en framtid för sig själva och också kunna delta i vårt gemensamma samhällsbygge. Därför behöver vi förbättra situationen steg för steg.