Skärp regelverket för vårdkontakt på nätet

Debatt Artikeln publicerades

Jag, liksom många kollegor, anser inte att en trovärdig sjukskrivningsbedömning kan göras på distans av en person vi aldrig träffat, skriver distrikts- och företagsläkaren Jan Fornander.

I min yrkesvärld har det alltid varit omättlig efterfrågan på sjukvård.

I dag har privatpersoner fått möjlighet till vårdkontakt på stående fot hos ständigt uppkopplade nätläkare. På gott och ont finns nu ”virtuella vårdcentraler” inom räckhåll. Jag räknar i dag till fem, fler är på ingång. Det är klart att de får kunder genom sin tillgänglighet. Hur kan den traditionella vården möta detta? Kanske följa Jönköpings exempel och ”starta eget”.

Nätläkeri är en sjukvårdstjänst som ger snabb behovstillfredsställelse. ”Är jag inte lite röd i halsen?” Bäst att jag kollar med min doktor på nätet. Ett sjukintyg och lite penicillin, möjligen?

”Individens behov i centrum” är det nya mantrat. Och återigen, på marknadskrafternas villkor, där lagstiftaren inte alls hänger med eller förstår sig på den nya tekniken och terminologin.

E-hälsa låter väl förträffligt. Men vad är det? Begriper politiker och tjänstemän i Region Kronoberg, begriper någon? Jourläkarcentral på distans eller kejsarens nya kläder?

Är kontakt via en mobilapp likvärdigt med ett personligt besök i vården? I så fall, vem har bestämt det? Tydligen likställs det så av entreprenörerna. E-hälsomyndigheten svävar på målet. Myndigheter och fackföreningar har ännu inte yttrat sig principiellt i frågan - varken Socialstyrelse, Försäkringskassa eller Läkarförbund vet hur man skall ställa sig. För vem kan invända mot begreppet E-hälsa?

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, därför väger dess bedömning extra tungt. Man bestämmer om ett sjukintyg kan godkännas eller inte.

Lagen föreskriver att sjukskrivning i regel skall ske vid ett personligt besök. Nätläkare sjukskriver nu på nätet. Undantaget i lagen har gjorts till ny regel utan prövning av lagstiftaren, riksdagen.

”Vi grunnar på det...” säger man på Försäkringskassan och Socialstyrelsen vid min direkta förfrågan.

Jag, liksom många kollegor, anser inte att en trovärdig sjukskrivningsbedömning kan göras på distans av en person vi aldrig träffat (Vi gör undantag vid influensa i epidemitider). Än så länge erbjuder nätläkare både förstadagsintyg och läkarintyg i två veckor, under sjuklöneperioden som arbetsgivaren betalar. Accepterar ni företagare i länet denna handläggning villkorslöst?

Det kommer enligt min erfarenhet inte att dröja innan nätläkaren sjukskriver både fyra och sex veckor – och kanske i hela tre månader.

Naturligtvis kan sjukskrivning ske med hjälp av telefon- och videosamtal. Men bara för mina egna och teamets patienter – till nytta för de som behandlas av min samtalsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska, eftersom vi delar datorjournal, arbetar gemensamt med utredningar till hjälp för individen och som stöd för arbetsgivare och Försäkringskassa.

I dag belastas våra vårdcentraler med 650 kronor/samtal till nätdoktorernas bolag.

Är utgiften politiskt förankrad i vår regionstyrelse?

Hur många nätläkarsamtal gäller Kronobergare?

Vem betalar sen för beställning av blodprover och röntgenundersökningar?

Hur ofta leder kontakten till att en patient hänvisas till vårdcentral, akutmottagning eller företagshälsovård i Kronoberg?

Hur kan vi lokalt utnyttja internet för att ge Kronobergare snabb och bra vård?

Jan Fornander, distrikts- och företagsläkare