Annons

Skolan står inför ett ekonomiskt tufft läge

Signaturen ”Bekymrade lärare på en grundskola i Växjö kommun” frågade i en insändare vad Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Växjö kommun, ”stab” egentligen kostar, och hur de 100 miljonerna som utdelades i början av året till utbildningsförvaltningen fördelades.
Nu svarar Julia Berg (S).
Replik • Publicerad 12 september 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.
Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.Foto: Elvedin Basic

Jag redovisar gärna hur tillskottet används och har vid olika tillfällen presenterat detta. Nettotillskottet motsvarar 107,5 miljoner. 64,6 miljoner går till ökade hyreskostnader för skolorna, ungefär hälften är nya lokaler och hälften kostnader som kommer av den ökade inflationen. 22,5 miljoner används till demografi, det är pengar som ska täcka det nya antalet elever som går i skolor i kommunen. 8,6 miljoner används till höjd elevpeng för att klara av den ökade socioekonomiska ersättningen från sex till sju procent. Sju miljoner går till att stärka svenska som andraspråk, fyra miljoner till modersmålsundervisning. Sammanlagt går 7,3 miljoner till elevhälsan och ytterligare tre miljoner till starten av en återvändarskola. En miljon går till fritidsgårdsverksamheten och en halv miljon till ökad tillgänglighet för kulturskolans verksamhet. Utöver dessa tillskott ligger det beslutade effektiviseringar motsvarande 13 miljoner. Skolan och annan välfärd står inför ett ekonomiskt tufft läge, mycket resurser kommer att gå till att täcka ökade hyror, inflation och andra kraftigt skenande kostnader.

Centraliseringen av elevhälsan genomfördes och fick effekt för skolornas budget 2022. Vi kommer att behöva utvärdera hur centraliseringen fallit ut, för självklart ska målet alltid vara att skolans medarbetare kommer så nära eleven som möjligt. Vad som utgör budgetförändringar mellan vårterminen och höstterminen i år och för er skola är mycket svårt för mig att veta. Ni får gärna höra av er så att vi kan komma i kontakt med varandra för att ni ska kunna berätta om situationen på er skola.

Annons

Förvaltningskontoret har en budget på cirka 88 miljoner. I den ligger kostnader för bland annat IT-system, skolornas administration och utredare. Det är angeläget för oss att den står i proportion till hela nämndens budget, därför har vi det också skett besparingar på centrala nivåer. Vi kommer att prioritera skolans kärnverksamhet framför administration men även här finns funktioner som är helt avgörande för att skolorna ska fungera. Idag utgör förvaltningskontoret ungefär 3,5 procent av nämndens budget. Även om vi genomför besparingar är den ekonomiska effekten marginell för resterande verksamheter vars budgetar tillsammans motsvarar runt 2,5 miljarder.

Julia Berg (S), ordförande utbildningsnämnden

”Skolan och annan välfärd står inför ett ekonomiskt tufft läge, mycket resurser kommer att gå till att täcka ökade hyror, inflation och andra kraftigt skenande kostnader.”
Annons
Annons
Annons
Annons