Släck inte ned den digitala vården

Digital vård ger patienter god och tillgänglig vård och det krävs mod för att vara öppen för moderna digitala lösningar som utmanar det nuvarande gamla primärvårdssystemet.
Replik • Publicerad 15 februari 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är svårt att förstå hur vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen tänker när de vill försämra för sina patienter genom att strypa tillgången till nationell digital vård. Att även de två debattörerna i Smålandsposten vill gå samma väg är beklagligt. I Region Kronoberg levs det nämligen inte upp till vårdgarantin då bara 8 av 10 patienter får träffa en läkare inom tre dagar och 6 av 10 en psykolog,

Digital vård genom de nationella digitala vårdgivarna är nu en given del av den svenska sjukvården och har, inte minst under coronapandemin, dragit ett stort lass när det kommer till att ta ansvar för patienterna. Att sätta stopp för det innebär att man värnar administrativa strukturer före de tusentals patienter som under varje timme om dygnet kan få vård av kvalificerade läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Det debattörerna har fel kring är att våra patienter inte skulle vara i behov av vård. Att inte ta alla patienter på allvar är ett stort misstag. Patienten själv kan inte alltid avgöra om hens besvär är av en "lättare" typ. Vi har dessutom triagering innan mötesbokning för att guida patienten till rätt vårdnivå, och vi har även sjuksköterskor som möter patienter vars behov bäst omhändertas av sjuksköterskor. En forskningsstudie från Jönköpings universitet beställd av SKR visar att patienterna som söker digital vård gör medvetna och välinformerade val samt att den digitala vården fyller en egen, viktig funktion i vården då den också slutbehandlar nästintill alla patienter digitalt.

Digitala vårdbesök kan också ge stora besparingar för samhället. Vi kan minska trycket på fysiska vårdcentraler så att de som vill och verkligen behöver kan få tid och behandling där. Digitala läkarbesök ersätts med 500 kronor, medan en viktad kontakt inom primärvård uppskattas kosta 1700 kronor att producera, enligt SKR. Ett digitalt läkarbesök kostar alltså samhället en tredjedel av ett fysiskt vårdbesök.

Siffror visar också att de digitala vårdgivarna under 2019 stod för nästan 9 procent av antalet allmänläkarbesök i Sverige. Trots det har besöken i primärvården minskat med 13 procent mellan 2016–2019 – det vill säga under den tiden som digitala vårdgivare varit verksamma. Med andra ord finns det inga belägg för att digital vård skulle uppmuntra eller leda till överkonsumtion av vård.

Patienternas postkod ska inte avgöra tillgängligheten till vården och inte heller när på dygnet du kan få vård när du är i behov av det. Genom nationell digital vård kan man koppla ihop vårdpersonal i söder med patienter i norr, och patienter på landsbygd med vårdpersonal i städer.

Snarare än att begränsa tillgången till kvalitativ primärvård så bör regionerna mot denna bakgrund samverka genom SKR för att säkerställa en ny, hållbar och nationellt jämlik modell för alla patienters tillgång till kvalitativ digital vård. Det vore att ta ansvar för framtidens tillgängliga primärvård som hela befolkningen får ta del av.

Erik Hjelmstedt, Sverigechef Kry

Erik Hjelmstedt, Sverigechef Kry, svarar på allmänläkarna Bengt Järhults och Christer Peterssons debattartikel om digital vård.
Erik Hjelmstedt, Sverigechef Kry, svarar på allmänläkarna Bengt Järhults och Christer Peterssons debattartikel om digital vård.Foto: Sofia Ekström/SvD/TT
”Patienternas postkod ska inte avgöra tillgängligheten till vården och inte heller när på dygnet du kan få vård när du är i behov av det.”