Släng inte bort alla tankar på humanitet

Gunnar Nordmark ,
Ge ensamkommande under 18 år automatiskt uppehållstillstånd, om de inte fått svar på sin asylansökan inom sex månaderna, skriver Gunnar Nordmark (L).
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Ge ensamkommande under 18 år automatiskt uppehållstillstånd, om de inte fått svar på sin asylansökan inom sex månaderna, skriver Gunnar Nordmark (L).

I början av december 2016 krävde Liberalerna Kronoberg att ensamkommande under 18 år automatiskt ges uppehållstillstånd, om de inte fått svar på sin asylansökan inom sex månader.

Liberalerna Kronoberg pekade på att de långa handläggningstiderna för asylansökningar skapade oro och psykisk ohälsa, hos framför allt unga asylsökande. Situationen är mycket värre än vad vi trodde.

Sedan slutet av januari har sju minderåriga från Afghanistan försökt begå självmord. Tre unga pojkar har dött för egen hand. Även månaderna innan har flera unga afghaner i förtvivlan tagit sina liv.

Lärare, psykiatriker, gode män, anställda på boenden, socialsekreterare och helt vanliga svenskar som blivit goda vänner till asylsökande, har larmat om en kraftigt ökad psykisk ohälsa och en påtagligt ökad risk för självmord, bland unga afghaner som väntar på besked om asyl eller utvisning.

Säkerhetsläget i Afghanistan har de senaste åren försämrats allt mer. Den afghanska regeringen säger sig inte kunna garantera ett säkert och bra mottagande, för de unga som riskerar utvisning från Sverige. Allt större områden är hårt drabbade av inbördeskrig mellan regeringstrupper, talibaner och IS/Daesh. Dessutom har många av de afghanska ungdomarna antingen lämnat Afghanistan som mycket små, eller också är de födda i omkringliggande länder som Iran. Deras anknytning till Afghanistan finns antingen inte eller är mycket liten. De länder där de levt stora delar av sina liv, har mer eller mindre kastat ut dem.

Allt detta är väl känt för regeringen, som trots detta fortsätter den med en migrationspolitik som leder till psykisk sjukdom och självmord. Detta måste få ett slut.

Liberalerna Kronoberg vill att minderåriga som sökt asyl och inte fått besked inom sex månader automatiskt ska ges uppehållstillstånd. Satsa på preventiva åtgärder som utökat psykiatriskt stöd, fler daritalande i stödtelefoner för asylsökande och en bättre utbildning av personal och andra som kommer i kontakt med unga som hotas av utvisning och mår psykiskt dåligt.

Det är dags att ställa frågan, om det under nuvarande förhållanden är möjligt att utvisa ensamkommande barn och unga till Afghanistan. Den nuvarande flyktingpolitiken får inte innebära att vi slänger bort alla tankar på humanitet och ansvar för utsatta.