Annons

SSAM = Småländsk SAMverkan?

I Smålandsnytt den 28 februari fick vi en dramatisk rapport om de våndor som Stig Johansson i Lessebo har vid hantering av sitt hushållsavfall. Och jag själv har nu fått en egen utmaning. Soporna från vårt fritidshus i Karryd ska också de nu sorteras enligt fyrfacksprincipen. Eftersom det handlar om två stora kärl med motsvarande stort vindfång gäller det att förankra kärlen väl vid Kronobergs läns högst belägna bostadshus.
Debatt • Publicerad 5 mars 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bengt Johannisson tycker att SSAM behöver däremot skaffa sig bättre förståelse för småländsk grannsamverkan.
Bengt Johannisson tycker att SSAM behöver däremot skaffa sig bättre förståelse för småländsk grannsamverkan.Foto: Lasse Ottosson

Fritidslivet omfattar enligt SSAM – Södra Smålands Avfall och Miljö – perioden maj till september. Under den tiden kan man leverera sina sopor sorterade eller osorterade. Upplägget går ut på att vi ska bli justare mot miljön. I det avseendet är reglerna finurligt utformade. Det kostar ju betydligt mindre om man sorterar än om man lägger alla sopor i ett och samma kärl.

Senast den 16 mars ska jag ha gjort mitt val av sopsorteringssystem. Då jag läser SSAM:s instruktioner upptäcker jag att man kan samarbeta med en eller två grannar. Gör man det med två andra fritidsboende sjunker var och ens kostnad från 1229 kr till 656 kronor. Nästan en halvering alltså. Bra! Som smålänning vill man ju vara sparsam. Miljön gynnas också – sopbilen får då ofta en kortare körsträcka.

Annons

Naturligtvis är detta alldeles för bra för att vara sant. Fritidsboende får nämligen inte samarbeta med permanentboende. Varför det inte är möjligt ger SSAM ingen förklaring till – det är bara så. Men många fritidshus i Småland ligger i tidigare byar där grannsamverkan varit och förblivit självklar. SSAM:s regler för samverkan gagnar alltså varken miljön eller det sociala livet på landsbygden.

SSAM är en ung organisation med höga ambitioner. SSAM är också väl organiserad om man med det menar att dess regler är klara och entydiga. Men precis som SSAM:s chaufförer måste lära sig att köra rätt på alla krokiga smålandsvägar borde dess administratörer lära sig att utveckla spelregler som passar i Småland. Och här gäller alltså sunt förnuft och sparsamhet. Det är ju knappast någon skillnad på sopor från fritidsboende och fastboende.

Varför engagerar jag mig då i denna ’skräpsak’. För det första därför att min farfar var från Småland. Och själv har jag nu bott ett halvsekel här. För det andra hette min första vetenskapliga undersökning ’Stor-Göteborgs sopkvittblivningsproblem’ (akademiskt så att det räcker till!). Så jag vet – både praktiskt och teoretiskt – hur man hanterar sopor beroende på plats. SSAM behöver däremot skaffa sig bättre förståelse för småländsk grannsamverkan.

Bengt Johannisson, professor och Braåsbo

”Precis som SSAM:s chaufförer måste lära sig att köra rätt på alla krokiga smålandsvägar borde dess administratörer lära sig att utveckla spelregler som passar i Småland.”
Annons
Annons
Annons
Annons