Annons

Styret svarar Persson Timm (L): Ett pågående uppdrag att förbättra barn och elevers måltidsupplevelse

Arijeta Reci (S), ordförande i servicenämnden, Pernilla Ramström (V), 1:e vice ordförande i servicenämnden och Peter Holmgren (MP), ledamot i servicenämnden svarar Erik Persson Timm (L) debattartikel om att prioritera skolmaten.
Debatt • Publicerad 3 maj 2023
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skollunch på en skola.
Skollunch på en skola.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Vi håller med Erik Persson Timm (L) om att god och näringsriktig skolmat är en förutsättning för bra studieresultat. Måltidsorganisationens primära uppdrag är att servera god och näringsriktig mat som ger energi till att orka skoldagen. I skolrestaurangerna är det fri tagning av maten och varje dag serveras det två alternativa maträtter som möjliggör för matgästerna att komponera sin egen måltid utifrån tallriksmodellen. (Den mat som lagas täcker 30 procent av näringsintaget vilket innebär att matgästen själv behöver tillgodose sig resterande del vid andra tillfällen under dagen). Var tredje vecka serveras det elevens val vilket innebär att eleverna själva får turas om att önska vilken mat som ska serveras.

Det pågår flera aktiviteter kopplade till skolmåltiden där matråd och enkätundersökningar är en del för att skapa delaktighet och inflytande hos elever. På matråden deltar både elever, skolpersonal och kökspersonal för att lyssna in hur måltidsupplevelsen i skolrestaurangen kan bli bättre. Måltidsorganisationen har en noggrant framtagen process för att hantera förslag och synpunkter på skolmåltiderna där synpunkter alltid återkopplas till matgästen. I skolrestaurangerna finns alltid kökspersonalen närvarande för att skapa dialog med matgästerna samt svara på frågor. Utöver matråd och enkätundersökningar finns det även kundnöjdhetsterminaler utplacerade på skolor för att matgästerna ska kunna tycka till om mat- och måltidsupplevelsen.

Annons

Måltidsorganisationen arbetar kontinuerligt med uppföljning från enkätresultat och inkomna synpunkter för att göra förändringar och utveckla menyerna i den riktning som eleverna önskar samtidigt som de är i balans med de målsättningar och styrande dokument som finns.

Vi vet också att måltidsmiljön är kopplad till hur eleverna upplever skolmåltiderna samt hur många barn och elever som äter i skolan. Det finns ett pågående uppdrag mellan måltidsorganisationen och utbildningsförvaltningen som ligger till grund för att förbättra barn och elevers måltidsupplevelse.

Arijeta Reci (S), ordförande i servicenämnden.

Pernilla Ramström (V), 1:e vice ordförande i servicenämnden.

Peter Holmgren (MP), ledamot i servicenämnden.

Annons
Annons
Annons
Annons