Sverige behöver ett Folkvårdsverk

Lars Carlsson ,
Lars Carlsson menar att Sverige behöver ett verk som vårdar landsbygdens folk.
Foto:Arian Schuessler/AP
Lars Carlsson menar att Sverige behöver ett verk som vårdar landsbygdens folk.

Jag har flera gånger ifrågasatt och ställt direkta frågor till Naturvårdsverket angående deras propaganda i vindkraftsfrågor (styrt av regeringen och får starkt stöd av C). Inget svar.

Verket ska, vad jag förstår, ”vårda naturen”. Dock finns det fortfarande en befolkning i den svenska naturen. Jag är stark motståndare till onödiga statliga myndigheter men nu är det dags. Politiker: Upprätta Folkvårdsverket. Ett verk som vårdar landsbygdens folk och kräver resultat från vetenskapliga studier som säkerställer människors hälsa innan storskaliga experiment i likhet med massiv vindkraftsutbyggnad startas.

SLU:s vetenskapliga studie från Norrland visade att renar flyr vindkraften, men de vetenskapliga studierna om människors hälsopåverkan av det lågfrekventa infraljudet och övrig negativ människopåverkan borde för länge sedan satt stopp för den massiva vindkraftutbyggnaden.

Naturvårdsverkets formuleringar nedan om vindkraften:

”Inga utsläpp av luftföroreningar sker vid elproduktion” Det är lögn. Vattenfalls livscykelanalys liksom analys av ändliga resurser visar att vindkraften släpper ut tre gånger mera CO2 och använder nio gånger mera stål än kärnkraften för att bara ta ett par exempel (g/kWh).

”Man når flera miljökvalitetsmål” Det lågfrekventa infraljudet kanske inte stör rödlistade arter men det är hälsovådligt för människor? Man bortser helt från kvantifiering med vetenskapliga studier. Ett annat miljöproblem är spridning i naturen av det hormonstörande ämnet bisfenol A? Människors miljökvalitet?

”Utsläppen av luftföroreningar under hela livscykeln är små” Det är lögn. Här jämför man med utsläpp från fossil/kolkraftverk. Hur mycket el produceras i Sverige med kolkraft? Vi har vatten- och kärnkraft. Jämför med dessa.

”Mark som åtgår är relativt liten” Det gäller bara så länge vindkraften har en egen riskfil. Säkerhetsområden med minst 0,5 kilometer radie krävs för att skydda människor och djur från nerfallande vindverk (400 ton), skrot, is och fåglar. Tar man med infraljudet, vilket varierar beroende på lokal terräng, krävs över en mils radie. För mer än 3300 vindverk blir det totalt ett väldigt stort industriområde.

”Det finns risk för att fåglar störs eller förolyckas” Det har gjorts flera och väl kända studier som bekräftar att fågellivet massakreras i vindparksområden.

Det är häpnadsväckande att det enda som stoppar vindkraftetablering i dagsläget är förekomst av fladdermusen Barbastell och fridlysta grodor. Jag föreslår härmed att Folkvårdsverket upprättas och blir överordnat Naturvårdsverket.